رفتن به محتوای اصلی

آواتودی تحت حملات شدید سایبری ایران

آواتودی تحت حملات شدید سایبری ایران
جمهوری اسلامی از افشاگری آواتودی بشدت نگران است!
posted onAugust 27, 2019
noدیدگاه

از روز یکشنبە ٣ شهریور ٩٨، پس از انتشار گزارشهای ویژە دربارە اعزام جواد ظریف وزیر خارجە ایران توسط سید علی خامنەای رهبر جمهوری اسلامی بە فرانسە برای دیدار با ترامپ و نیز گزارشهای فوری و اختصاصی دربارە حملات اسرائیل بە انبارهای تسلیحات مشترک حشدالشعبی عراق و نیروی قدس سپاه پاسداران در عراق، وبسایت آواتودی تحت حملات سایبری قرار گرفت.

طبق گزارش تیم فنی آواتودی از آی پی هکرها، ٩ تیم سایبری حرفەای جمهوری اسلامی، تلاش کردند با لود انداختن بر روی وبسایت آواتودی، مانع پخش اخبار و گزارشهای ما شوند.

تیم های سایبری جمهوری اسلامی با بیش از ٣٧٢ میلیون درخواست بازدید در ٤٨ ساعت تلاش کردند ابتدا با ایجاد ترافیک وبسایت را مسدود کردە و پس از آن آواتودی را هک کنند. ولی تیم فنی آواتودی در آمریکا و در عراق ترافیک تیم های سایبری جمهوری اسلامی را کنترل کردە و وبسایت از صبح سەشنبە ٥ شهریور بە حالت عادی بازگشتە است.

پیشتر زمانیکە آواتوی اسناد بزرگرترین اختلاس تاریخ ایران توسط علی انصاری با همدستی مجتبی خامنەای فرزند رهبر جمهوری اسلامی را منتشر کرد نیز تحت حملات سایبری قرار گرفت.

آواتودی با پنج زبان، حقایق ایران را منتشر می کند و بطور مستقل اخبار و گزارشهای ایران را برای مردم ایران و کشورهای منطقە پخش می کند.