رفتن به محتوای اصلی

درخواست ریاض، تشدید فشارها علیە جمهوری اسلامی

posted onApril 23, 2019
noدیدگاه

پادشاه عربستان اقدام آمریکا برای اتمام طرح معافیتهای تحریمی را اقدامی ضروری برای جلوگیری از ادامە سیاستهای بی ثبات کنندە ایران در منطقە قلمداد کرد و در ادامە خواستار ادامە و تشدید فشارها علیە جمهوری شد<

پاکسازی در سپاه با هدف اجرای کودتا

posted onApril 22, 2019
noدیدگاه

روز یکشنبە اول اردیبهشت ٩٨ علی خامنەای رهبر جمهوری اسلامی در حکمی سرلشکر محمد علی جعفری فرماندە کل سپاه را برکنار و سرتیپ پاسدار حسین سلامی را با ترفیع درجە بە سرلشکری بعنوان جایگزین او منصوب کرد.

نخست وزیر پیشین عراق اعلام کرد: هزینە میلیونها دلاری سپاه قدس برای شکاف در بین شیعیان عراق

posted onMarch 24, 2019
noدیدگاه

روز یکشنبە ٤ فروردین ١٣٩٨ حیدرعبادی نخست وزیر عراق، جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد کە با رشوە و پرداخت پول کلان درصدد ایجاد شکاف در ائتلاف نصر بودە است.

شورای دمکراسی خواهان ایران: مردم بە کمک سیل زدگان شمال کشور بشتابند

posted onMarch 24, 2019
noدیدگاه

شورای دمکراسی خواهان ایران متشکل از چندین حزب اپوزسیون دمکرات و سکولار ایران روز یکشنبە ٤ فروردین ١٣٩٨ در بیانەای از مردم سراسر ایران خواست کە بە یاری سیل زدگان شمال کشور بروند.

آواتودی اختصاصی: پایانە حمل و نقل اصفهان غرق در فساد!

posted onMarch 17, 2019
noدیدگاه

یک اختلاس چندین میلیاردی، خیانت در امانت و کلاهبرداری اعضای هیات مدیرە دو شرکت مسافربری با همکاری ادارە کل سازمان پایانەهای حمل و نقل جادەای و ادارە مالیاتی شهرداری مرکزی استان اصفهان انجام شدە است

چرا آیت اللە سیستانی قاسم سلیمانی را بە حضور نپذیرفت؟

posted onMarch 16, 2019
noدیدگاه

آواتودی: رسانەهای دولتی ایران دیدار آیت اللە علی سیستانی با حسن روحانی رییس جمهور اسلامی ایران در ٢٢ اسفند ٩٧ را نقطە عطفی در محبوبیت جمهوری اسلامی توصیف کردند، بدون آنکە بە محتوای دیدار مرجع تقلید با نفوذ شیعە در نجف اشارەای داشتە باشند.

تلاش روحانی برای مذاکرە مخفیانە با آمریکا در بغداد نتیجە نداشت

posted onMarch 11, 2019
noدیدگاه

روز دوشنبە ٢٠ اسفند ٩٧ حسن روحانی در نخستین سفر خود بە بغداد با برهم صالح رئیس جمهور، عادل عبدل المهدی نخست وزیر و محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق بطور جداگانە دیدار و گفتگو کرد.