رفتن به محتوای اصلی

 دستگیری پرستارانی کە حاضر بە خیانت نشدند، بقای نظام فاسد ھر روز سخت تر میشود

posted onDecember 2, 2019
noدیدگاه

 

طبق گزارشات رسیدە بە آواتودی، نیروهای اطلاعاتی در روزهای ٢٥ و ٢٦ آبان ١٢ تن از کارکنان بخش اورژانس بیمارستان بوعلی را بدلیل اینکە اجازە ندادە اند این نیروهای سرکوبگر مجروحان انقلان آزادی ایران را دستگیر کنند، دستگیر کردە اند.  

آمریکا از عراقی عاری از فساد و دخالتهای مخرب خارجی (رژیم ایران) حمایت می کند

posted onNovember 26, 2019
noدیدگاه

جان سی روود، معاون سیاسی وزارت دفاع آمریکا ٢٤ و ٢٥ نوامبر از بغداد و اربیل دیدن کرد و بر حمایت واشنگتن از مردم عراق برای ساختن کشوری موفق، عاری از فساد و دخالتهای مخرب خارجی تاکید کرد.

فرانسە: از اسرائیل برای دفاع از امنیت خود حمایت می کنیم 

posted onNovember 20, 2019
noدیدگاه

 

پس از حملات هواپیماهای اسرائیل بە پایگاەهای سپاە قدس در سوریە، فرانسە در بیانیەای از اسرائیل برای دفاع از امنیت خود حمایت کرد و از جمهوری اسلامی خواست تا از اقدامات بی ثبات کنندە در سوریە دوری کند.