رفتن به محتوای اصلی

گفتوگو

گفتوگو

دکتر پرچی‌زاده: گزارش کمیته حقیقت یاب می‌تواند به مشروعیت‌زدایی گسترده از جمهوری اسلامی و زمینه‌سازی برای براندازی این رژیم و استقرار دموکراسی در ایران بینجامد

posted onApril 12, 2024
noدیدگاه

از زمانی که کمیته حقیقت یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل طی فراخوانی در اسفندماه ١٤٠١ شمسی، از تمامی افراد و گروه‌ها خواست تا شواهد و مدارک خود درباره موارد متعدد نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات سراسری همان سال را به د