رفتن به محتوای اصلی

مقاله

مقاله

انسان و آزادی در آینه ی تاریخ

posted onOctober 28, 2021
noدیدگاه

تکلیفی بزرگ و عجیب که بر دوش روح آدمیست، به هیچ وجه ساده نیست چون شاید نتوان نظیرش را یافت. در حقیقت آزادی هدیه ای نیست که به ما داده شده باشد بلکه یک انتخاب است البته قطعا این انتخاب از نوع سخت خواهد بود!

نقدی بر جایگاه زن در ایران باستان

posted onOctober 18, 2021
noدیدگاه

فردوسی از اولین و معدود شاعرانی است که ارزش اساطیری فراتر از آنچه باب و منوال زمان حال است، در زمان باستان برای زن قائل بوده و دست‌کم در اثر جاودان او بیست‌و‌چهار زن نقش‌آفرینی می‌کنند.

راز سر درگمی و دور شدن آدمها از مقام انسانیت در اکثر کشورهای جهان چیست؟! 

posted onJanuary 29, 2021
noدیدگاه

در طی چند سال کاوشهای زیادی برای یافتن جواب این سوال بظاهر نامفهوم و بی معنی صورت گرفت تا اینکه در نهایت به یک نکته ی فوق العاده عجیب، نامرئی و شگفت انگیز و حتی باور نکردنی رسیدم!!!