رفتن به محتوای اصلی

ایران

ایران

 آواتودی اختصاصی: سپاه قدس در حال انجام مقدمات انفجار درعراق!

posted onOctober 6, 2019
noدیدگاه

طبق گزارشهای ویژەای کە بە آواتودی رسیدە، عوامل نیروی قدس سپاه پاسداران در عراق، مقادیر قابل توجهی مواد منفجرە پلاستیکی C4 را وارد بغداد، نجف و کربلا کردە و درحال طراحی انفجارهایی علیە اماکن مقدس شیعە هستند.