رفتن به محتوای اصلی

ایران

ایران

از 'بیماری کذایی' تا ممنوعیت واکسن غربی، نقش خامنەای در مرگ دستە‌جمعی ایرانیان

posted onApril 20, 2021
noدیدگاه

اندکی پس از انتخابات سال ١٣٩٨، شخص نخست نظام جمهوری اسلامی علی خامنەای در جریان یک خطابە با استفادە از لفظ "کذایی" در اشارە بە ویروس کووید_١٩، این اپیدمی را "بهانە دستگاه‌های تبلیغاتی بیگانە" برای پیشگیری از مشا

پناهجویان ایرانی قربانیان سیاست های حکومت ترکیه

posted onApril 20, 2021
noدیدگاه

هزاران پناهجوی ایرانی در حالی ساکن کشور ترکیه هستند که سال‌هاست بدون برخورداری از حقوق اولیه انسانی مانند حق کار، بیمه شغلی و درمانی در شرایط اسفناک اقتصادی، اجتماعی و روحی و روانی و در وضعیت بلاتکلیف در انتظار رسیدن به کشورامن سوم به سر می برند. 

ترکیە برزخ پناهجویان ایرانی

posted onApril 19, 2021
noدیدگاه

افشین سهراب زاده، زندانی سیاسی سابق و پناهجوی کُرد  کە در حال حاضر در کمپی  واقع در شهر مولا در ترکیه بازداشت است،  علاوه بر خطر جدی دیپورت از وضعیت جسمانی بسیار وخیمی رنج می برد.

دعوای مافیای سپاه و اطلاعات برای چپاول کرمانشاه از طریق معاونت اقتصادی استانداری و جهاد کشاورزی!

posted onApril 19, 2021
noدیدگاه

بر اساس نفوذ در اطلاعات سپاه و اداره اطلاعات کرمانشاه هر دو بازوی فاسد امنیتی در دعوا و جدال پنهانی برای سرقت و فساد دارایی و منابع مردم کرمانشاه قرار داشته و در روزهای گذشته با برکناری هدایت حاتمی معاون اقتصادی استانداری کرمانشاه علنی تر شده است.

تداوم تجمع مالباختگان بورس با شعار ''روحانی بی شرف'

posted onApril 19, 2021
noدیدگاه

روز ٣٠ فروردین، همزمان با سقوط دوبارەی شاخص کل بورس، گروهی از مالباختگان بورس با تجمع در مقابل ساختمان مجلس شعارهایی همچون "روحانی بی‌شرف اعدام باید گردد"، "مرگ بر روحانی" و "ما دیگە رای نمی‌دیم" سر دادند.

مالباختگان بورس در مشهد هم مقابل استانداری خراسان رضوی تجمع کردند.

مردم مرکز ایران قربانی صنایع وابستە بە سپاە پاسداران

posted onApril 19, 2021
noدیدگاه

آواتودی اصفهان: برداشت‌های بی‌رویه صنایع وابسته به سپاه پاسداران از زاینده‌رود و سوء مدیریت و عدم نظارت سازمان های متولی، حیات این رودخانه و فلات مرکزی ایران را به مخاطره انداخته است.