رفتن به محتوای اصلی

رفراندوم آری یا خیر بە جمهوری اسلامی

سکوت واشنگتن در مقابل زیر پا گذاشتن پرچم آمریکا توسط حشد الشعبی عراق

سکوت واشنگتن در مقابل زیر پا گذاشتن پرچم آمریکا توسط حشد الشعبی عراق
مراسم روز قدس در کرکوک توسط حشد الشعبی تحت کنترل سپاه قدس برگزار شد
posted onJune 9, 2018
noدیدگاه

 

بە گزارش آواتودی نیروهای حشد الشعبی در کرکوک مراسم روز قدس را برگزار کردند. در این مراسم پرچم های آمریکا و اسرائیل را بر روی زمین گذاشتە و از روی آن رد شدند. این درحالیست کە نیروهای حشد الشعبی جزوی از نیروهای عراق محسوب شدە و با آمریکا پیمان نظامی مشترک دارند. ایالات متحدە آمریکا سالانە دەها میلیون دلار بە مدرنیزە کردن نیروهای مسلح عراقی کمک می کند ولی حشد الشعبی کە طبق قانون عراق بخشی از نیروهای مسلح ان کشور است در زمینە آمریکا از جمهوری اسلامی ایران پیروی می کند. دولت عراق در این زمینە اظهارنظری نکردە است.

کرکوک در ١٦ اکتبر ٢٠١٧ توسط نیروهای حشد الشعبی با همکاری سپاه قدس و بخشی از رهبری اتحادیە میهنی کردستان عراق بە کنترل دوبارە دولت عراق درآمد. پس از تابستان ٢٠١٤ و حملە داعش بە شمال عراق نیروهای پیشمرگ کرد در خلا نیروهای عراقی کنترل استان کرکوک را بدست گرفتە و از پیشروی داعش جلوگیری کردند. کرکوک  و اکثریت جمعیت کرد جزو مناطقی است کە کردها مدعی هستند باید در کنترل اقلیم کردستان عراق باشد. دولت بغداد می گوید شهر نفت خیز کرکوک متعلق بە اقلیم کردستان عراق نیست و همە پرسی در آن را نمیپذیرد.

سکوت واشنگتن در مقابل زیر پا گذاشتن پرچم آمریکا توسط حشد الشعبی عراق

سکوت واشنگتن در مقابل زیر پا گذاشتن پرچم آمریکا توسط حشد الشعبی عراق

سکوت واشنگتن در مقابل زیر پا گذاشتن پرچم آمریکا توسط حشد الشعبی عراق

سکوت واشنگتن در مقابل زیر پا گذاشتن پرچم آمریکا توسط حشد الشعبی عراق

سکوت واشنگتن در مقابل زیر پا گذاشتن پرچم آمریکا توسط حشد الشعبی عراق

سکوت واشنگتن در مقابل زیر پا گذاشتن پرچم آمریکا توسط حشد الشعبی عراق

سکوت واشنگتن در مقابل زیر پا گذاشتن پرچم آمریکا توسط حشد الشعبی عراق