رفتن به محتوای اصلی

دولت روحانی، سپاە پاسداران و دادگستری در رقابتی سخت برای غصب سواحل قشم

دولت روحانی، سپاە پاسداران و دادگستری در رقابتی سخت برای غصب سواحل قشم
posted onFebruary 1, 2021
noدیدگاه

دولت روحانی، سپاە پاسداران و دادگستری جمهوری اسلامی تاکنون  چندین کیلومتر از سواحل منطقە ایران زمین در قشم را کە تمام آن در حریم دریا قرار دارد، غصب کردەاند.

رقابت این سە ارگان نظام آخوندی برای  غصب این مناطق زمانی آغاز شد کە  سال گذشتە  حسن روحانی مجوز ساخت ویلا برای کارکنان ردە بالای خود در این منطقە را صادر کرد

ساخت ویلاهای مقامات دولت حسن روحانی کە در بهترین نقطە از قشم قرار گرفتەاند و همە آنها کمتر از ١٠ متر با دریا فاصلە دارند سال گذشتە و با مجوز مستقیم از نهاد ریاست جمهوری و اجازە حمید رضا مومنی مدیر عامل منطقە آزاد قشم آغاز شد و اکنون هم در مراحل پایانی خود است.

پس از دولت روحانی، رقابت دیگر ارگانهای نظام برای غصب سواحل قشم آغاز شد. حمید رضا مومنی بە سپاە پاسداران و قوە قضاییە مجوز ساخت و ساز در این منطقە را نداد، اما پس از تیراندازی بە او با اصلحە شکاری و مجروح کردن و معاونش تشریفاتیش توسط سپاە پاسداران مجبور بە صدور مجوز شد و  سپاە پاسداران، قوە قضاییە هم بیش از ١٠ کیلومتر از سواحل منطقە ایران زمین را غصب کردەاند.

تمام این منطقە کە نظام آخوندی در تلاش برای غصب آن هستند در حریم دریا هستند و قانونا نباید هیچ ساخت و سازی در آن صورت بگیرد.

غصب مناطق مسکونی و عمومی توسط مقامات نظام آخوندی مناطق برای کاخها و کارخانەهای کە سابقە ٤١ سالە دارد در حالیستکە هزاران خانە مردم فقیر بە بهانە تجاوز و نداشتن مجوز تخریب شدەاند.

٢٦ آذر نیروهای شهرداری و انتظامی شهرستان دهلران در استان ایلام صدها خانە مسکونی را بە بهانە عدم مجوز تخریب کردند

شهریور امسال نظام درصدد تخریب منازل مردم محروم روستای ابوالفضل از توابع کیانشهر اهواز بر‌آمدند و به مردم محروم این روستا که دست به اعتراض زده و از تخریب خانه‌هایشان ممانعت می‌کردند، با تفنگ ساچمه‌ای وینچستر و گاز اشک‌آور حمله‌ور  شدە و  دهها تن از اهالی روستا را دستگیر کردند.

در این میان کم نبودەاند کسانیکە هنگام تخریب خانەهایشان توسط جمهوری اسلامی دچار حملە قلبی شدە و جان باختەاند

٦ خرداد ماموران شهرداردی و انتظامی بە منطقە فدک در کرمانشاە حملە و خانەهای مردم را تخریب کردند. آسیە پناهی هنگان تخریب سرپناە ٤٠ متریش با بیل مکانیکی دچار حملە قلبی شد و جان باخت.

دولت روحانی، سپاە پاسداران و دادگستری در رقابتی سخت برای غصب سواحل قشم

دولت روحانی، سپاە پاسداران و دادگستری در رقابتی سخت برای غصب سواحل قشم