رفتن به محتوای اصلی

هراس خامنه‌ای از  تکرار اشتباه شاه  که گفته بود «من نیز پیام انقلاب شما را شنیدم»

هراس خامنه‌ای از  تکرار اشتباه شاه  که گفته بود «من نیز پیام انقلاب شما را شنیدم»
posted onNovember 18, 2019
noدیدگاه

آواتودی*

علی خامنه‌ای یکشنبه 26 آبان/17 نوامبر با آشکار کردن دستورش به نیروهای امنیتی برای مقابله با تظاهرات مردمی روزهای گذشته، نشان داد که از تکرار اشتباه محمد رضا شاه پهلوی که در چنین روزهایی در پاییز 41 سال پیش گفته بود «من نیز پیام انقلاب شما را شنیدم»، خودداری کند؛ علی خامنه‌ای با آگاهی از عمق نارضایتی و خشم مردم ایران و بویژه جوانان، واقف است که کوتاه آمدن او به سبک شاه، بسیار سریع‌تر از حکومت پادشاهی، کیان رژیم او و فرقه تبهکار پیرامونش را بر باد خواهد داد.

 خامنه‌ای در آغاز درس «خارج فقه» خود با نام بردن از خاندان پهلوی و نیز قرار دادن نام آنھا در کنار نام سازمان مجاھدین، در صدد برآمد شعارهای متعددی را که تظاهرکنندگان جوان در تجمع‌های روزهای جمعه و شنبه در یادبود نام پادشاهان پهلوی بر زبان آورده‌اند، به باور خود، خنثی کند.

او همچنین به شیوه سخنانش در روزهای نخست از تظاهرات دانشجویان معترض به بستن روزنامه «سلام» در کوی امیرآباد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی که خود را فردی علیل و مظلوم که مورد ظلم قرار گرفته به تصویر کشید، در سخنان یکشنبه خود بار دیگر تلاش کرد که خود را از مسئولیت خطیر در اتخاذ تصمیم سه برابر کردن بهای بنزین مبرا جلوه دهد؛ وی مدعی شد که در این زمینه تخصصی ندارد و تنها از تصمیم سران سه قوه حکومتش حمایت کرده زیرا به ادعای وی، این تصمیم آنها بر اساس مشورت‌های کارشناسان اقتصادی بوده است.

خامنه‌ای 80 ساله که هیچگاه اعتماد به نفس نداشته، در حالی که 31 سال است که رهبر یک رژیم خودکامه است، رفتارش را در حمایت از تصمیم سران سه قوه به سه برابر کردن بهای بنزین، به رفتارهای سلفش، روح‌الله خمینی تشبیه کرد و گفت در زمان «امام» نیز، زمانی که مسئولان قوا در تصمیماتی اشتراک نظر داشتند، وی حمایت می‌کرد.

علی خامنه‌ای در حالی ادعای مستدل بودن تصمیم به سه برابر شدن بهای بنزین طبق نظر اکثریت کارشناسان اقتصادی را مطرح کرد که روح‌الله خمینی از آغاز فتنه خود تاکید کرده بود که اقتصاد را بی‌اهمیت و خوار می‌داند و آن را در شان انسان تلقی نمی‌کند؛ او در اوج فتنه و نیز در روزهای نخست بازگشتش به ایران، در همین حال وعده مجانی کردن نان و آب و برق و اتوبوس و دادن پول نفت را در «حکومت مستضعفین» داده بود؛ اما به گفته شاهزاده رضا پهلوی، نظام فتنه‌جویی که خمینی براه انداخت، نفت را برای غیر ایرانی‌ها و تنها رنج و درد را برای ایرانیان رایگان کرد.

مردم ایران و ده‌ها میلیون جوان ایرانی دیگر این رنج و درد را تاب نمی‌آورند؛ سرکوب‌گری‌های رژیم نیز خشم و کینه و نفرت را از دل جوانان ایران نخواهد زدود.

       ________________________________
*      گزارش‌های خبری، مطالب تحلیلی، مقالات و نوشته‌های سردبیری بخش فارسی شبکه آواتودی، کپی شده از منابع دیگر نیست. تمامی مطالب بخش فارسی، ویژه شبکه آواتودی نوشته و یا از منابع معتبر بین‌المللی گردآوری، ترجمه، تهیه و تنظیم می‌شود. هم‌زمان، ارزش خبر و گزارش را در همراهی آن با ارزیابی می‌دانیم.