رفتن به محتوای اصلی

رفراندوم آری یا خیر بە جمهوری اسلامی

شروع قربانی کردن مقامات ارشد دولت برای حفظ نظام

شروع قربانی کردن مقامات ارشد دولت برای حفظ نظام
دولت روحانی کارەای نیست
posted onJuly 1, 2018
noدیدگاه

 

حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی تحت فشار حاضر شدە، محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامە و بودجە، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی و عباس آخوندی وزیر راە، شهرسازی و ولی اللە سیف رئیس بانک مرکزی را برکنار کند.

برکناری مقاماتی کە دستورات رئیس دولت و در سطح کلان فرامین رهبر جمهوری اسلامی را اجرا کردەاند، موجب هیچگونە تغییری نخواهد شد. حسن روحانی اگر میخواهد پابت کند بە آرای مردم وفادار است، لازمست صادقانە، فشارهای ولی فقیە و بیت آقای خامنەای و سپاه پاسداران را برملا سازد.

قربانی کردن پنج تن از وزرا و مقامات ارشد دولت یادآور، اقدامات پیش از انقلاب ١٣٥٧ است.