رفتن به محتوای اصلی

استثمار سیستماتیک کارکنان سایپا و فساد گسترده مدیران امنیتی آن!

استثمار سیستماتیک کارکنان سایپا و فساد گسترده مدیران امنیتی آن!
 «ستاره سفیران آینده» عامل اصلی فلاکت کارگران سایپا
posted onJanuary 15, 2021
noدیدگاه

 بنا بر گزارش‌های رسیده از منابع مختلف درون خودروسازی سایپا به آواتودی، استثمار کارکنان و کارگران این شرکت ثروتمند و عمده خودروسازی ایران به اوج تازه‌ای رسیده است. مدیران ارشد سایپا برای کاهش و یا ثابت نگهداشتن حقوق، مزایا و فرار از مسئولیت های کاری و حقوقی کارکنان، در سال ١٣٧٨ شرکتی را ایجاد کردند با نام «ستاره سفیران آینده» که در ظاهر محوریت خدمات متنوع به کارکنان سایپا را دارد. سهامداران این شرکت مدیران خود سایپا هستند و آنچه تامین نیروی انسانی و ارائه خدمات فنی، مهندسی، صنعتی و عمومی در سطح کشور توصیف کرده‌اند در حقیقت عبارت است از به پیمانکاری دائمی تبدیل کردن کارگرانی که سالها به امید رسمی شدن در سایپا با کمترین حقوق و مزایا و بدون بیمه مناسب کار و فعالیت داشته‌اند.

استثمار سیستماتیک کارکنان سایپا و فساد گسترده مدیران امنیتی آن!

استثمار سیستماتیک کارکنان سایپا و فساد گسترده مدیران امنیتی آن!

 از بیش از ۱۲ هزار تن از کارکنان سایپا ۵ هزار نفر پیمانکار هستند که حقوق پایه آنها تنها یک میلیون و هشتصد هزار تومان است در حالی که حقوق مدیران سایپا از کف ۳۰ میلیون تومان شروع و افرادی چون جواد سلیمانی مدیرعامل سایپا بیش از یکصد میلیون تومان فقط حقوق بدون مزایا دریافت می‌کنند. جواد سلیمانی همراه با حمیدرضا بهروان مدیر اداری و توسعه انسانی سایپا از جمله عوامل پشت پرده و اصلی شرکت ستاره سفیران آینده هستند که مسئولیت جلوگیری از بهبود وضعیت کارگران را دارند.

 سید جواد سلیمانی مدیرعامل سایپا که از اسفند ۹۷ تا مرداد ۱۳۹۸ به دلیل دزدی و فساد مالی و سوء استفاده از اختیارات خود توسط شعبه پنجم دادسرای کارکنان دولت ممنوع الخروج و حساب بانکی اش مسدود شده بود با مداخله و حمایت سازمان اطلاعات سپاه ممنوع الخروجی اش باطل و پرونده فساد و دزدی او بسته شد.

استثمار سیستماتیک کارکنان سایپا و فساد گسترده مدیران امنیتی آن!

بنا به گزارش رسیده، کارگران و کارکنان سایپا با مشاهده این وضعیت، نگران و خسته از شرایط فساد، به شدت ناراضی اند ولی به دلیل بیکاری و از روی ناچاری مجبور به ادامه کار با حقوق بسیار پایین هستند.

کارگران بخش تولید سایپا با مشکلات ریوی دست و پنجە نرم میکنند در حالیکە در بیمە آنها سختی کار منظور نمیشود

کارگران بخش تولید سایپا با مشکلات ریوی دست و پنجە نرم میکنند در حالیکە در بیمە آنها سختی کار منظور نمیشود

 مدیران سایپا که بسیاری اوقات تولید این شرکت را به بازار عرضه نمی کنند تا میزان تقاضا افزایش یابد، هر سه ماه یکبار قیمت خودروهای خود را بدون دلیل افزایش می‌دهند و درآمد این شرکت در حال افزایش مدام است. با این حال نه تنها حقوق کارگران پیمانکار تغییری نمیکند بلکه در بیمه کارکنان و  کارگران قراردادی، سختی کاری پذیرفته نشده و تنها دارای بیمه خدماتی هستند. یعنی در صورت از دست دادن کار، بیمه آنها را تحت پوشش قرار نمی‌دهد. در چنین شرایطی شرکت ستاره سفیران آینده برای جلوگیری از اعتراض کارگران وعده داده تنها یک صد تن از پیمانکاران را وارد استخدامی های سایپا کنند که تنها شامل خودی ها و افراد حکومتی می‌شود!

گزارش فساد سایپا ادامه دارد و شما هم با اطلاعات خود به تهیه این مجموعه گزارش کمک کنید.