رفتن به محتوای اصلی

سه برادر بسیجی چگونه توسط سپاه کشته شدند؟

سه برادر بسیجی چگونه توسط سپاه کشته شدند؟
posted onDecember 4, 2020
noدیدگاه

عصر پنجشنبه ۱۳ آذر در روستای آبادان در ۱۱ کیلومتری ایرانشهر بلوچستان سه برادر بسیجی عضو پایگاه روستا مسلح و سوار بر خودرو به نخلستان کنار جاده رفتند و به گفته خود قصد داشتند چند دزد را دستگیر کنند. ولی زمانی که به افراد مشکوک نزدیک شدند هدف گلوله مستقیم آنها قرار گرفته و جانباختند. پس از آن مشخص شد افراد مشکوک سپاهی بودند که هر سه برادر بسیجی را با نامهای خداداد، نواب و احمد محمدی فرزند اسماعیل را از پای درآوردند.

سایر اعضای پایگاه بسیج روستا زمانی که صدای تیراندازی شنیدند و به محل رفتند، دیدند که سپاه پاسداران سه برادر بسیجی را به هلاکت رسانده و در توجیه ادعا میکنند که دزد نبودند، بلکه در کمین نشسته و اشتباهی این سه عضو بسیج را هدف قرار داده‌اند. 

 

ادعای نیروھای سپاە دروغ است، زیرا تعداد آنھا فقط چھار نفر بودە و محلی کە مخفی شدە بودند بن بست بودە و اصلا بەجادە اصلی مشرف نبودە بلکە بە احشام مردم روستا نزدیک بودە است.  نیروھای قاتل سە بسیجی برای سرقت گوسفند بەروستا رفتە بودند و تصور نمیکردند کە با چنین وضعیتی مواجە شوند.

با فرمان سپاه پاسداران این سه برادر را به عنوان شهید قلمداد کردند ولی نگفتند چگونه کشته شدند!