رفتن به محتوای اصلی

مثلث مافیایی دارو و غذا در جمهوری اسلامی!

مثلث مافیایی دارو و غذا در جمهوری اسلامی!
posted onOctober 28, 2020
noدیدگاه

بر اساس گزارش منابع آواتودی با توجه به اینکه وزیر فعلی بهداشت داروساز است و رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز یک سردار فاسد سپاه پاسداران بوده و سازمان غذا و دارو نیز ضلع سوم این مثلث مافیایی را برای به خطر انداختن حوزه درمان اعتیاد کامل نموده اند، علیرغم موفقیتهای محسوس مراکز درمان سو مصرف مواد که بر اساس پروتکلهای درمانی تایید شده در دنیا تاسیس شده و در طول بیش از پانزده سال به میزان قابل توجهی در کاهش میزان آسیب و کنترل درمانجویان اعتیاد موثر بوده اند با برنامه قبلی تمام تلاش خود را برای نابودی این شبکه درمانی و اجتماعی مستقل از نظام فاسد آخوندی بکار گرفته اند تا تحت پوشش ظاهری فروش داروهای درمان اعتیاد در داروخانه های وابسته به همین مافیای فاسد ضمن افزودن بر دزدی های افسار گسیخته مالی خود بازار سیاه داروهای موثر در درمان اعتیاد از جمله متادون را کاملا داغ نموده و به راحتی سودهای چند هزار میلیاردی را به اضلاع این مثلث شوم سرازیر کنند. 

کمترین اثر این کار شیوع گسترده اعتیاد داروخانه ای و تکرار ماجرای اعتیاد با ترامادل و اکسی کدون در میان جوانان جامعه خواهد بود.

لازم به ذکر است که علیرغم وجود ایراداتی در زمینه کیفی ارائه خدمات به بیماران این مراکز تجربه موفقی را تاکنون به دنیا نشان داده اند و در مورد مسائل مالی نیز هزینه اداره کلینیکهای MMT  شامل حقوق پرسنل و دارو و بیمه و اجاره و غیره صرفا توسط خود موسسان آنها بدون دریافت رانت و یا وام های میلیاردی از بانکهای فاسد و ورشکسته آخوندی تامین میگردد و در  طول بیش از پانزده سال علاوه بر ایجاد جلب اعتماد  مددجویان موجبات اشتغال زایی حدود چهل هزار نیروی تحصیل کرده شامل پزشک، پرستار، روانشناس و مددکار و... در زمینه خدمت رسانی به بیماران اعتیاد را فراهم نموده اند.

مثلث مافیایی دارو و غذا در جمهوری اسلامی!

مثلث مافیایی دارو و غذا در جمهوری اسلامی!