رفتن به محتوای اصلی

فساد در توزیع افسار گسیخته متادون توسط مافیای دارویی بنام مراکز ترک اعتیاد!

فساد در توزیع افسار گسیخته متادون توسط مافیای دارویی بنام مراکز ترک اعتیاد!
posted onOctober 27, 2020
noدیدگاه

بسیاری از مراکز ترك اعتياد به صورت ظاهری و جعلی برای معتادان پرونده تشکیل داده اند تا متادون را بدون هیچ نظارتی در بازار آزاد به فروش برسانند! کار به جایی رسیده که بسیاری از جوانان برای تفریح از این داروی مخدر استفاده می کنند! این در حالی است که این دارو فقط برای معتادان پر خطر و تزریقی یا معتادان با سابقه بزه کاری باید استفاده شود و در دسترس قرار دادن آن برای عموم خطرناک و غیرقانونی و حتی غیر اخلاقی است.

همچنین بنا به گزارش منابع آواتودی این دارو با دستور مقامات جمهوری اسلامی برای کنترل زندانیان چه معتاد و چه غیر معتاد به صورت فراوان در زندانها استفاده می شود!

حال با توجه به سابقه روشن مافیای دارو و غذا که در حقیقت از طریق سرداران فاسد سپاه و اطلاعات هدایت میشود، قصد دارند با پاک کردن صورت مساله درمان اعتیاد، علاوه بر دزدیدن گردش مالی چند هزار میلیاردی نزدیک به هشت هزار مرکز MMT را که از ۱۵ سال قبل بر اساس کنوانسیون درمان اعتیاد سازمان ملل و الگو برداری شده از کشورهای پیشرفته به همین منظور تاسیس شده اند قریب ۴۰ هزار نیروی تحصیل کرده در این حوزه را شامل پزشک و پرستار و روانشناس از چرخه خدمت رسانی به بیماران اعتیاد خارج نموده و با توزیع متادون و سایر داروهای موثر در درمان اعتیاد در داروخانه های خاص وابسته به مافیای دارو و غذا، اعتیاد داروخانه ای را گسترش داده و تجربه تلخ اعتیاد با تراماد‌ل و اکسی کدون داروخانه ای را برای جوانان مردم رقم بزنند.

 

فساد در توزیع افسار گسیخته متادون توسط مافیای دارویی بنام مراکز ترک اعتیاد!