رفتن به محتوای اصلی

دکتر رضا اسلامی به ١٠ سال حبس محکوم شد!

دکتر رضا اسلامی به ١٠ سال حبس محکوم شد!
صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست در پرونده شماره ۹۹۰۰۰۱۶ شعبه اول بازپرسی امنیتی تهران برای دکتر رضا اسلامی!
posted onJuly 28, 2020
noدیدگاه

آواتودی: پس از چندین ماه از بازداشت موقت دکتر رضا اسلامی استاد حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی تهران، شعبه یک بازپرسی امنیتی تهران بنا به گزارش وزارت اطلاعات به اتهام ساختگی جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم آمریکا درپوشش فعالیت علمی، برای دکتر رضا اسلامی اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی مستند به ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که دارای ده سال حبس است نموده است.

وزارت اطلاعات در گزارش خود اعلام کرده که دکتر رضا اسلامی با کشف دانشجویان و حقوقدانان با استعداد اقدام به تدریس و برگزاری دوره های علمی از جمله حکومت قانون نموده است که در نهایت هدف آنها براندازی نظام است. این درحالی است که همه دوره های علمی برگزار شده تحت نظارت دانشگاه شهید بهشتی انجام شده است.

بازپرس پرونده علی قناعت کار عینا متن گزارش اطلاعات را در رای صادره قرار داده و هیچگونه استدلال حقوقی و یا ادله قانونی و شرعی را ارائه نداده است. دادستانی تهران نیز بر همین مبنا کیفرخواست صاد کرده است.

این رای غیر حقوقی و غیر قانونی فاقد اعتبار و ارزش بوده و اقدامی فرمایشی بنا به سفارش وزارت اطلاعات است.

رضا اسلامی، استاد حقوق بشر و حقوق، محیط زیست و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، از روز ۲۳ اردیبهشت توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شده است.