رفتن به محتوای اصلی

 مسئولان بیمارستان بوعلی مریوان به مردم حقیقت را بگویند!

 مسئولان بیمارستان بوعلی مریوان به مردم حقیقت را بگویند!
posted onMarch 30, 2020
noدیدگاه

آزمایش کرونای کسانیکە به بیمارستان مراجعه میکنند را کیت های چینی منفی اعلام میکنند. حقیقت را اعلام نمیکنند تا آمار کرونا کم نشان دادە شود و بگویند "بخاطر مشکلات قلبی میمیرند."

 امروز دهم فروردین ٣ فوتی کرونایی و ٢ نفر دیگر در این بیمارستان بە ویروس کرونا مبتلا شدند. این پنهانکاری فقط از ترس مردم و با هدف باز ماندن دروازه مرز باشماغ است کە یک ریالش خرج کردستان نمی شود.