رفتن به محتوای اصلی

در اصفهان کیت های تشخیص چینی باعث کشتار مردم شدند!

در اصفهان کیت های تشخیص چینی باعث کشتار مردم شدند!
posted onMarch 30, 2020
noدیدگاه

بنا به گزارش رسیده از بیمارستان های اصفهان بسیاری از بیمارانی که با کیت های تشخیص چینی پاسخ آزمایش آنها منفی بوده، فوت کردند. بنابراین گزارش آمار ابتلا در میان کادر درمان به دلیل نبود امکانات و ادامه احتکار و دزدی کمک های بین المللی روبه افزایش است. با این شرایط کادر پزشکی را با قانون اساسی تهدید تهدید می‌کنند که اگر در این وضعیت کار نکنند حدود ۶ سال مجازات حبس می گیردند ولی کسی نمی تواند در مقابل دزدی و احتکار سپاه و نهادهای حکومتی و نبود امکانات برای بیمارستانها پرسشگر باشد!