رفتن به محتوای اصلی

سیلی محکم کرمانشاه به جمهوری اسلامی

تحریم ۹۵ درصدی انتخابات دور دوم کرمانشاه!
تحریم ۹۵ درصدی انتخابات دور دوم کرمانشاه!
posted onSeptember 12, 2020
noدیدگاه

آمار رسمی ستاد انتخابات و وزارت کشور خبر روز جمعه ٢١ شهریور ١٣٩٩ آواتودی مبنی بر تحریم انتخابات و مشارکت کمتر از شش درصدی کرمانشاه را تأیید کرد.

بر پایه آمار رسمی ۹۵ درصد مردم کرمانشاه روز جمعه انتخابات دور دوم این شهر را تحریم کردند. در حالی که ۹۰۰ هزار واجد شرایط حق رأی وجود داشت ولی ۴۶ هزار نفر در انتخابات شرکت کردند.

اطلاعات ستاد انتخابات نشان می‌دهد حداقل در چهل سال گذشته کرمانشاه پایین‌ترین نرخ مشارکت و نزدیک به صفر را تجربه می‌کند.

در شاه آباد غرب نیز فرمانداری شهر با دستبرد به آمار سعی کرد از آبروریزی انتخاباتی جلوگیری کند، ولی نتوانست مشارکتی بیش از ۴۰ درصد را با تقلب عددی نشان بدهد.

خبرنگاران آواتودی در ساختمان فرمانداری شهر گزارش دادند با توجه به خالی بودن حوزه های رأی گیری، جهانبخش حیدری فرماندار شهر دستور داده بشکل حساب شده و پس از مشخص شدن برنده انتخابات با رأی حداقلی، آمار به تفکیک و تصاعدی اعلام شود. با این اوصاف در حالی که ۱۴۱ هزار نفر واجد شرایط رأی بودند ولی فرمانداری بدلیل کاهش شدید مشارکت و شمارش سریع آرا نتوانست آماری بیش از ۵۷ هزار رأی دهنده را اعلام کند.

افتضاح انتخابات پوشالی شاه آباد غرب آنگونه بود که باز هم آرای دور دوم ۲۵ درصد به نسبت انتخابات دور اول در اسفند سال گذشته کاهش نشان داد.

تحریم انتخاباتی دور اول و دوم کرمانشاه و پایان فریبکاری جمهوری اسلامی از طریق انتخابات گامی رو به جلو برای آماده شدن در قیام نهایی است. در تظاهرات ضد جمهوری اسلامی در آبان سال گذشته بیش از ۶۰ تن از جوانان کرمانشاهی به شهادت رسیدند. اجساد برخی از آن‌ها در رودخانه ها پیدا شد و برخی دیگر پنهانی در اطراف شهر دفن شدند.