رفتن به محتوای اصلی

قدرت افشاگری را دست کم نگیرید!

پس از افشاگری آواتودی و به دلیل هراس از گزارش های بیشتر ، مدیرکل فاسد حراست دانشگاه آزاد کرمانشاه برکنار شد!
پس از افشاگری آواتودی و به دلیل هراس از گزارش های بیشتر ، مدیرکل فاسد حراست دانشگاه آزاد کرمانشاه برکنار شد!
posted onJuly 15, 2020
noدیدگاه

پس از افشاگری آواتودی درباره باند فساد و سرکوب در دانشگاه آزاد کرمانشاه؛ محمد جعفر امیری مدیر کل حراست برکنار شد.

امیری از پاسداران امنیتی در دانشگاه آزاد کرمانشاه بود که بهمراه فریبرز یوسفوند معاون آموزشی و حسین شیخ الملوک مدیر گروه حقوق رئوس اصلی باند فساد را تشکیل می‌دهند.

یوسفوند با راه اندازی لانه فساد و سواستفاده جنسی از دانشجویان و برخی اساتید، تنها استاد دانشگاه آزاد بود که نامه ۷۷۷ نفره را امضا کرد و خواستار برخورد با قیام آبان شد.

دریافت پول‌های کلان از دانشجویان برای پروسه های آموزشی و تحصیلی، رشوه گیری سیستماتیک اداری با اساتید دانشگاهی برای کلاس‌های آموزشی و تدریس دانشگاهی، آزار و اذیت جنسی دانشجویان و پیشنهادهای خاص به برخی اساتید خانم و تبانی با بنگاههای معاملات ملکی منتهی به دانشگاه برای منازل اجاره ای دختران دانشجو با هدف سواستفاده از آنها، بکارگیری امکانات و تجهیزات آموزشی و اداری دانشگاه در امور خصوصی و شخصی، مدرک سازی جعلی و صرفا انتخاباتی برای کاندیداهای مجلس، ورود و استخدام و بکارگیری افراد نزدیک و اعضای خانواده در دانشگاه، از جمله دهها موارد فساد بزرگ باند عوامل سرکوبگر رژیم در دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه است.

جعفر امیری مسئول حراست و حسین شیخ الملوک، حذف اساتید مستقل را بر عهده داشتند. آن‌ها همچنین با اجاره منزل لوکس و مجهزی در «متخصصین» کرمانشاه از آن بعنوان مکانی برای عیاشی خود استفاده می کنند.

برکناری امیری فاسد دو هفته پس از افشاگری آواتودی نتیجه هراس دانشگاه آزاد مرکز از افشای اسناد و مطالب بیشتر علیه عوامل فاسد رژیم در مراکز دانشگاهی کرمانشاه است. قربانی کردن امیری برای آرام سازی جو دانشگاه در آستانه سال جدید تحصیلی است تا محیط آموزشی را با حاشیه و حساسیت کمتر آغاز کنند. ولی دانشجویان و استادان آزاده کرمانشاه با افشاگری های بیشتر اجازه رشد به عناصر فاسد رژیم را نمی‌دهند.

سکوت در برابر رژیمی که در فساد سیستماتیک غرق شده خیانت به کرمانشاه و همه مردم ایران است.