رفتن به محتوای اصلی

بیت رهبری مسئول فساد دستگاه قضایی!

آیا فساد در قوه قضایی بخشی از فساد رهبری است؟
آیا فساد در قوه قضایی بخشی از فساد رهبری است؟
posted onJune 15, 2020
noدیدگاه

 فساد دستگاه قضایی با بولد کردن و دستگیری چند مهره کارچاقکن و یا دست دوم نه تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه حاشیه امنی را برای ابراهیم رئیسی رئیس کنونی قوه قضاییه و دادستان و مسئول بازرسی و مبارزه با فساد در دوره قبلی قوه قضاییه و افراد مرتبط با مجتبی خامنه‌ای پرنفوذترین به اصطلاح آقازاده آقازاده نظام ایجاد می‌کند.

بنا به گزارش رسیده به آواتودی مافیای اقتصاد دستگاه قضایی شامل همه مقامات ارشد این قوه، با جعل سند ارتشاء و باجگیری در فساد گسترده کشور نقش دارند.

اسنادی مبنی بر حضور مافیای فساد دستگاه قضایی در بانک سرمایه هم وجود دارد که عامل اصلی و شکستگی این بانک شد. در حالی که بانک سرمایه تا اواسط سال ۹۵ یک تومان بدهی به بانک مرکزی نداشته، پس از ورود آخوند رسول امیر قهرمانی و تیم دستگاه قضایی به این بانک در سه سال بیست هزار میلیارد تومان بدهی به بار آورد و برخی بدهکاران اصلی هم مانند عبدالله رنجبر پسر عمه برادران لاریجانی با مجوز قوه قضاییه از کشور خارج شدند. طبق اسناد پیش از ورود تیم آخوند رسول امیر قهرمانی به بانک سرمایه، این بانک حدود ۷۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته داشته ولی در پایان ۹۸ این رقم به ۲۵ هزار میلیارد تومان رسید. این فساد نجومی با همکاری بدهکاران بزرگ وابسته به بیت خامنه ای همانند مصطفی انصاری برادر علی انصاری گماشته مجتبی خامنه ای، اقدامیان، رنجبر، هدایتی، ریخته‌گران، محمدرضا امیرحسنخانی نماینده مجلس و صرافان و نیز تیم امیر رسول قهرمانی نماینده دادستان انجام شد.

پرونده مفسدین درجه دو و سوم بانک سرمایه در دادسرای شعبه ۱۸ جرایم اقتصادی به اصطلاح رسیدگی می‌شود. اما پرونده قتل حمید حاجیان وکیل چند تن از متهمین یا جعبه سیاه بسیاری از فساد و دزدی های مرتبط با بیت رهبری کماکان سر بسته باقی مانده است. بنا به اسناد موجود حمید حاجیان در ۴ اردیبهشت ۹۸ پیش از اجرای حکم دستگیری، با عملیات سازمان اطلاعات سپاه (ساس) توسط تیم سه نفره مامور حرفه‌ای به نام صادقی که ضابط قضایی اطلاعات سپاه است و دو تن از همکارانش کشته شد. گرچه تمامی مستندات این قتل توسط ساس در قوه قضاییه موجود است و آخوند رسول امیر قهرمانی در قتل جعبه سیاه دست داشته، ولی به بازپرس پرونده فشار آوردند تا ردپای همه حقایق را پاک کند. اعترافات صادقی و تیم ترور هم مخفی شده و می کوشند به نوعی سر و ته قضیه را به هم بیاورند که به اعتبار مفسدین بزرگ در بیت خامنه ای زیانی نرسد.

 در حالی که افکار عمومی با سخنان بی اساس و سراسر کذب قهرمانی نماینده دادستان و کلیپ سازی های تیم رسانه‌ای امپراتوری دروغ به بازی گرفته شده‌اند، سرمایه‌های ملی ایران به تاراج برده شده و هنوز مردم این خیانت بزرگ و تکان دهنده را فریاد نزده‌اند.

آواتودی اختصاصی: بیت رهبری مسئول فساد دستگاه قضایی!

آواتودی اختصاصی: بیت رهبری مسئول فساد دستگاه قضایی!

آواتودی اختصاصی: بیت رهبری مسئول فساد دستگاه قضایی!

آواتودی اختصاصی: بیت رهبری مسئول فساد دستگاه قضایی!

آواتودی اختصاصی: بیت رهبری مسئول فساد دستگاه قضایی!

آواتودی اختصاصی: بیت رهبری مسئول فساد دستگاه قضایی!

آواتودی اختصاصی: بیت رهبری مسئول فساد دستگاه قضایی!

آواتودی اختصاصی: بیت رهبری مسئول فساد دستگاه قضایی!

آواتودی اختصاصی: بیت رهبری مسئول فساد دستگاه قضایی!

آواتودی اختصاصی: بیت رهبری مسئول فساد دستگاه قضایی!