رفتن به محتوای اصلی

نظام زهر خود را بە علی دایی ریخت!

ترس نظام از علی دایی و سلبریتی های مردمی بالاست
ترس نظام از علی دایی و سلبریتی های مردمی بالاست
posted onMay 2, 2019
noدیدگاه


باشگاه سایپا تحت فشار اطلاعات سپاه در بیانیەای اعلام کرد علی دایی از سرمربیگری این تیم کنار گذاشتە شدە است. در بیانیە باشگاه سایپا بە نشست خبری روز ١٠ اردیبهشت پس از بازی با تیم ذوب آهن اشارە شدە و سخنان علی دایی در این نشست خارج از عرف و غیر تخصصی توصیف شدە. باشگاه سایپا می گوید این اظهارات در آستانە روز جهانی کارگر باعث نارضایتی کارکنان کارخانە سایپا شدە است.

علی دایی در این نشست خبری از شرایط مالی این باشگاه بە شدت انتقاد کردە و گفتە بود: بە رغم بالا رفتن قیمت خودرویی چون پراید کە کارخانە سایپا آنرا تولید می کند بازیکنان این تیم حقوق نمی گیرند و حقوقشان اضافە نشدە است.

مواضع مردمی علی دایی بویژە پس از کمک بە زلزلەزدگان کرمانشاه، محبوبیت این سلبریتی ورزشی و میهنی را افزایش داد.

نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بسیار سعی کردند کە علی دایی را بە کنترل خود در آوردە و از محبوبیت از بهرەبرداری کنند، ولی استقلال رای علی دایی باعث خشم شدید مقامات جمهوری اسلامی شد و منتظر یک بهانە بودند تا پای او را از فوتبال قطع کنند. بدون شک علی دایی جزو مربیان داخلی تیم ملی ایران دمکراتیک پس از جمهوری اسلامی خواهد بود.