رفتن به محتوای اصلی

آواتودی: افشای بخش دیگری از انتقال سرمایە سپردەگذاران بانک آیندە بە بهانە پروژە ایران مال

آواتودی: افشای بخش دیگری از انتقال سرمایە سپردەگذاران بانک آیندە بە بهانە پروژە ایران مال
posted onJanuary 17, 2019
noدیدگاه

این قسمت: ارتباط علی انصاری و یکی از دوست دخترهایش با مسعود زندی و از بین رفتن ٢٠٠ میلیون درهم از سرمایە سپردەگذاران بانک آیندە فقط در یک فقرە

فرشاد (مسعود) زندی تابعیت دوگانه ایرانی- اسپانیایی دارد. او مؤسس بنیاد "آتمان " در اسپانیا است كه تنها یك فعالیت داشته و آنهم برگزاری كنفرانسی با عنوان "ائتلاف تمدن ها" با همكاری محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران بوده ولی او در واقع مالك شركت نفتی " استار پترولیوم" است.

دفتر مركزی استار پترولیوم در مادرید است ولی در لوكزامبورگ به ثبت رسیده است. علی انصاری ٢٠٠ میلیون درهم به فرشاد زندی داده كه برای انصاری در پروژە استخراج نفت كه زندی مجوز آن را از طریق ارتباطش با پائول مالونگ رئیس ستاد ارتش سودان جنوبی در محوره ای به وسعت ٤٥ هزار كیلومتر مربع مجوز گرفته، سرمایه گذاری كند.

علی انصاری این ٢٠٠ میلیون درهم را از طریق شركت های صوری خود و بعنوان تسهیلات برای ساخت پروژە ایران مال از بانك آینده برداشت كرده و سپس از طریق صرافی آریا به دبی و به حساب شركت Maryland International FZE منتقل نموده است ( تحت پوشش سرمایه گذاری برای ساخت هتل ) سپس این پول از شركت Maryland به شركت Golden Phoenix energy LLC  كه آن نیز در پشت پرده متعلق به خود علی انصاری و بنام دوست دختر قبلی اش سپیده صفت زاده است واریز شده و سپس از این شركت نفتی به شركت " استارپترولیوم" كه متعلق به فرشاد زندی است واریز گردیده است.

علی انصاری از سرمایە بانک آیندە یک ویلا بە مبلغ ٣٨ ملیون درهم با شمارە C39 در منطقە پالم دبی برای دوست دختر سابقش سپیده صفت زاده خریداری کردە است.

فرشاد زندی نتوانسته پروژە استخراج سودان جنوبی را به بهره برداری برساند و فقط موفق شدە یك پاسپورت اسپانیایی برای برادر كوچك علی انصاری یعنی مرتضی انصاری بگیرد و از برگرداندن ٢٠٠ میلیون درهم علی انصاری هم خودداری کردە است. در حال حاضر علی انصاری در دادسرای جبل علی دبی از فرشاد زندی و خانم سپیده صفت زاده برای برگرداندن ٢٠٠ میلیون درهم شكایت كرده است.

سندی کە منتشر شدە از دادگاه دبی است و افرادی کە بە محاکم دبی دسترسی دارند میتوانند شمارە این سند را مورد راستی آزمایی قرار دهند.

آواتودی: افشای بخش دیگری از انتقال سرمایە سپردەگذاران بانک آیندە بە بهانە پروژە ایران مال

آواتودی: افشای بخش دیگری از انتقال سرمایە سپردەگذاران بانک آیندە بە بهانە پروژە ایران مال

فرشاد (مسعود) زندی تابعیت دوگانه ایرانی- اسپانیایی دارد. او مؤسس بنیاد "آتمان " در اسپانیا است