رفتن به محتوای اصلی

آواتودی اختصاصی/قاچاق و فساد ولایتی، مدیرکل اطلاعات کرمانشاه!

پرواز پرستوها در سپاه، فرمانداری پاوه و دفتر امام جمعه!
پرواز پرستوها در سپاه، فرمانداری پاوه و دفتر امام جمعه!
posted onOctober 19, 2021
noدیدگاه

بنا به گزارش ویژه ای که به ما رسیده، ولایتی مدیرکل اطلاعات کرمانشاه با بکارگیری پرستوهای تعلیم دیده، مافیای امنیتی وحشتناکی را سازماندهی کرده است. ولایتی برای ایجاد حفاظ امنیتی خودش آنها را به بدنه اطلاعات سپاه فرستاده تا سازمان رقیب امنیتی نتواند از اسناد و مدارک برای حذفش استفاده کند. بسیاری از فرماندهان سپاه کرمانشاه با تور پرستوهای اطلاعات به دام افتاده اند.

ولایتی به دفتر امام جمعه کرمانشاه نیز رخنه کرده و علیه علیرضا شهرستانی رئیس دفتر امام جمعه پرونده های زیادی جمع آوری کرده است. 

مدیرکل فاسد اطلاعات الگوی پیچیده ای را برای جذب و ارسال پرستوها بکار بسته که دانشجویان دختر طلبه در حوزه های فحشای علمیه  از آن جمله اند.

انگیزه های سرشار فساد در نتیجه پروژه های اقتصادی بازارچه های سودآور مرزی و قاچاق، مدیرکل فاحشه پرور اطلاعات را برانگیخت تا با توسل به پرستوها برنامه هایش را پیش ببرد. 

این عنصر اطلاعاتی که دچار اختلافات گسترده خانوادگی شده در بده بستان های مالی نمایندگان کرمانشاه سهیم و شریک است. وی در بخشی از ساخت و سازهای بخشی پور نماینده شاه آباد غرب مشارکت دارد.

ولایتی بارها سراغ شهرستان پاوه مکانی سرشار از سود قاچاق رفت. ابتدا با پرویز ایده پور فرماندار شهرستان چند بار وارد مذاکرات خصوصی برای ترانزیت مخفیانه قاچاق بداخلبه داخل کشور شد که با مخالفت وی همراه شد. پس از ناکامی های مداوم مخالفت اطلاعات برای برکناری فرماندار بالا گرفت که هر بار با مخالفت وزارت کشور مواجه شد. 

ولایتی در نهایت یک پرستوی حرفه ای را در قالب سرمایه گذار راهی فرمانداری کرد تا زمینه برکناری را با ادله جنسی فراهم سازد. پس از چند بار گفتگو و مذاکره سرانجام فرماندار در دام پرستو گرفتار شد و پرونده سازی در مهمانسرای فرمانداری انجام گرفت. در تیرماه و ساعاتی پس از موفقیت پرستو اطلاعات کرمانشاه با ارسال مدارک به وزارت کشور، فرماندار را عزل و برکنار کرد. در حالی که اطلاعات کرمانشاه در رسانه ها اعلام کرد که مبارزه با فاسد علت برکناری فرماندار پاوه بوده ولی کوتاه شدن دست مدیرکل فاسد اطلاعات از سودهای بادآورده قاچاق دلیل عزل ایده پور بود. 

سلاخان امنیتی جمهوری اسلامی صرفا برای سودها و منافع خود به این رژیم پوسیده وصل شده اند و برای حفظ آن از اجرای هر نیرنگ و فسادی ابا ندارند. ولی آزادیخواهان اجازه نمی دهند خواب راحت داشته باشند و سرانجام با افشاگری و مبارزه بنیاد رژیم را بر باد می دهند.