رفتن به محتوای اصلی

نمایندە مجلس افغانستان می‌گوید جمهوری اسلامی در انفجار مدرسە دخترانە نقش داشتە است

نمایندە مجلس افغانستان می‌گوید جمهوری اسلامی در انفجار مدرسە دخترانە نقش داشتە است
posted onMay 10, 2021
noدیدگاه

شاهپور حسن‌زوی، نمایندە "لوگر" در مجلس افغانستان اعلام کردە رد پای جمهوری اسلامی در انفجار اخیر این کشور پیداست.

در جلسە علنی برگزارشدە امروز، دوشنبە ١٠ می، اظهار نظر یکی از نمایندگان در مورد ایفای نقش جمهوری اسلامی در انفجار خونین اخیر مدرسە دخترانە کابل، بە هرج‌ومرج انجامیدە است.

در پی انفجار اخیر برچی کابل بیش از شصت نفر کە غالبا دانش‌‌آموزان دختر بودند جان باختە و بیش از صد نفر بە شدت مجروح شدەاند. اشرف غنی، رئیس‌جمهوری افغانسان فردا سەشنبە را عزای عمومی اعلام کرد.

نمایندە لوگر علاوە بر مطرح کردن دست داشتن جمهوری اسلامی در این انفجار، برخی نمایندگان را نیز "جاسوس ایران" خطاب کردە کە همین مسئلە باعث بالا گرفتن تنش‌ها در نشست عمومی افغانستان شدە است.

گروه طالبان کە هفتە گذشتە درگیری‌های شدیدی با ارتش افغانستان از سر گذرانده، علاوە بر اینکە هرگونە دخالت خود در این انفجار را مردود دانسته، چنین اقدامی را بە شدت محکوم کردە است.