رفتن به محتوای اصلی

آمریکا نباید تسلیم اعمال تروریستی جمهوری اسلامی با استفادە از سپر انسانی شود 

آمریکا نباید تسلیم اعمال تروریستی جمهوری اسلامی با استفادە از سپر انسانی شود 
posted onJuly 24, 2020
noدیدگاه

عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی بدون اشارە بە سرنشینان و تسلیحات موجود در هواپیمای ماهان بر فراز دمشق گفتە: "در تماس مجید روانچی سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان ملل متحد با آقای گوترش دبیرکل آن سازمان صراحتا تاکید شده است که چنانچه هر حادثه ای در مسیر برگشت برای این هواپیما اتفاق افتد جمهوری اسلامی ایران آمریکا را مسئول آن خواهد شناخت. " این پیام همچنین به سفیر سویس در تهران نیز داده شده است."

جمهوری اسلامی فرماندهان سپاه تروریستی پاسداران و تسلیحات نظامی را با پوشش مسافران غیر نظامی جابجا میکند. آمریکا نباید تحت تأثیر ترفند سپر انسانی، تعقیب تروریستهای سپاه را متوقف کند.

مردم ایران از هرگونە مسافرتی با هواپیمایی ماهان کە تحت کنترل سپاه پاسداران برای اهداف تروریستی است خودداری کنند.