رفتن به محتوای اصلی

پاسخ آمریکا بە ترکیە: نباید بە شمال سوریە حملە کنید

پاسخ آمریکا بە ترکیە: نباید بە شمال سوریە حملە کنید
posted onDecember 13, 2018
noدیدگاه

وزارت دفاع آمریکا چهارشنبە ٢١ آذر ١٣٩٧ در بیانیەای اعلام کرد کە هرگونە عملیات نظامی یکجانبە در شمال شرق سوریە غیر قابل قبول است.

 شان روبرتسون سخنگوی پنتاگون گفت: عملیات نظامی یکجانبە در شمال شرق سوریە از طرف هر گروهی، بویژە در شرایطی کە احتمال میرود نیروهای آمریکایی در منطقە حضور داشتە باشند موجب نگرانی شدید واشنگتن است و غیر قابل قبول است.

 روبرتسون در ادامە گفت کە ایالات متحدە نگرانی ترکیە از امنیت مرزهایش را درک میکند، اما جنگ با داعش هنوز تمام  نشدە و نیروهای سوریە دمکراتیک یک هم پیمان متعهد آمریکا در این جنگ هستند.

 رجب طیب اردوغان روز گذشتە اعلام کرد کە عملیات شرق فرات را علیە نیروهای کرد آغاز میکند.  پس از اعلام اردوغان نیروهای ارتش ترکیە بە مرز سوریە اعزام شدند.