رفتن به محتوای اصلی

كاسبان كرونا!

كاسبان كرونا!
posted onMarch 20, 2020
noدیدگاه

سه ميليارد دلار به بهانه مبارزه با ويروس كويد ١٩ از صندوق ذخيره ارزی و به پيشنهاد شورای امنيت ملی ( علی شمخانی) برداشت شده است، جالب است بدانيم كه بخش عظيمی از اين بودجه بصورت دلاری بعنوان اجاره پاركينگ و سوله نمايشگاهی ایرانمال و به بهانه تجهيز اين پاركينگ و سوله به رانتخوار داخلی ( علی انصاری) پرداخت شده است.

رابطه شمخانی و انصاری چيست؟ علی انصاری با حمايت چه كساني در اين شرايط بحراني بودجه مربوط به نجات بيماران كرونايی كه بايد در اختيار مراكز درمانی كشور و صرف خريد تجهيزات پزشكی و پيشگيري بشود را به سرقت ميبرد؟ چه كسی به اين اختلاسگر چنين جسارتی داده كه بودجه مربوط به جان و سلامت مردم را نيز به سرقت ببرد. نهادهای نظارتی كجا هستند؟