رفتن به محتوای اصلی

عراق بە تحریم‌های آمریکا علیە ایران خواهد پیوست

الأمن العراقي
AvaToday caption
posted onJuly 27, 2019
noدیدگاه

عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر عراق ناگزیر شده است تصمیمات ایالات متحدە آمریکا را در برابر سیاست‌های تمامیت‌خواهانە جمهوری اسلامی در عراق اجرایی کند و بە همین دلیل، حکومت بغداد در عملکردی متفاوت از سیاست‌های پیشین و شناخته شده خود، مجموعە دستوراتی را در رابطە با مهره‌های نزدیک به جمهوری اسلامی ایران در عراق صادر کردند.

دراین راستا، مقامات دولت بغداد چندین فرمان دیگر علیە شماری از چهرەهای داخلی این کشور کە نامشان در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته و ارتباطات غیر قانونی با جمهوری اسلامی ایران داشتەاند، صادر کردە‌اند. این فرمان‌ها نیروهای هم‌پیمان با جمهوری اسلامی ایران در عراق را با مشکلات جدی روبرو خواهد کرد.

وزارت خزانەداری آمریکا به تازگی شماری از چهرەهای سیاسی عراق و مقامات پیشین این کشور را به فهرست تحریم‌های کاخ سفید افزوده است؛ از جملە: احمد الجبوری ملقب بە ابومازن استاندار پیشین استان صلاح الدین، نوفل العاکوب استاندار پیشین نینوا و ریان کلدانی رهبر گروه بابلیون مسیحی در قوای حشدالشعبی  ملقب بە ابو جعفر شبکی.

دلیل افزوده شدن نام این افراد بە لیست تحریم‌های آمریکا نقض حقوق بشر، جنایت علیە بشریت و فساد اقتصادی است.

عادل عبدالمهدی فرمان دادە کە شبه‌ نظامیان حشدالشعبی کە از سوی یک مهره نزدیک بە آخوندهای رژیم ایران رهبری می‌شوند و ادارە اکثر مناطق موصل را در دست دارند، اقدامات خود را فورا متوقف کنند.

در همین رابطە بانک مرکزی عراق با صدور دستورالعملی از بانک‌های دولتی و خصوصی خواستە است تا حساب‌های این اشخاص را مسدود، از هرگونە معاملە آنها جلوگیری کرده و امکان ندهند که در مراودات مالی خود از واحد پولی دلار استفادە کنند. بانک مرکزی عراق هشدار دادە است که مسئولان بانک‌هایی کە از این فرمان سرپیچی کنند، تا مرحلە تعطیلی بانک‌هایشان مجازات خواهند شد.

طبق اسناد رسمی منتشر شدە از سوی حکومت بغداد، نیروهای ابو جعفر شبکی باید هرچە زودتر از دشت نینوا خارج شوند. وجود این نیروهای شیعە در این مناطق در حالی‌است کە اکثریت شهروندان این نواحی مسیحی ، شبک و مسلمان‌های سنی هستند.

نیروهای شبکی متهم هستند که بعد از پاکسازی دشت نینوا از نیروهای داعش، از بازگشت اعراب سنی بە محل زندگی‌شان جلوگیری کردەاند.

از سوی دیگر، مسیحیان و شبک‌های هوادار ابو جعفر شبکی و ریان کلدانی می‌گویند بە نیروهای عراق اطمینان ندارند و از روی نگرانی از وجود اکثریت مسلمان در این مناطق، خواهان حضور واحدهای دفاعی خودی و متشکل از مسیحیان و شبک‌ها هستند. (گفتنی است که مردم شبک گروهی از کردها هستند که در شمال عراق و عمدتا در موصل زندگی می‌کنند).

در مقابل این توجیهات، سایر ساکنان این مناطق اعلام کردەاند نیروهای شبک و مسیحی حشدالشعبی عملا نیروهایی غیرکارآمد و شبیه یک «شوخی» هستند در حالی که بیشتر جنگجوهای موثر در این گروه‌ها مسلمانان شیعە مذهب هستند.

نیروهای شیعە این گروه از اهالی جنوب عراق و اعضای گروه‌های عصائب اهل حق و سرایا خراسانی هستند.

سپاه پاسداران ایران از نیروهای کلدانی و شبک که در حشدالشعبی هستند، برای جذب صدها جنگجوی شیعە استفادە کردە است.

در سوی دیگر کلیسای کلدانی‌ها مخالفت خود را با هر گونە گروه و جنبش مسلحانە مسیحی اعلام کردە است. در این بارە اسقف اعظم لوئیس رافائل ساکو اسقف ارشد کلدانی‌های عراق و جهان در بیانیه‌ای اعلام کردە کلیسای کلدانی از اقدامات نخست وزیر عراق در رابطە با ساماندهی نیروهای حشد الشعبی حمایت کرده و تاکید دارد کە این امر برای تقویت قدرت مرکزی و نهادهای حکومتی ضروری است. اسقف اعظم ساکو همچنین گفتە است اقدامات دولت عراق بە  ارتقای روحیه ملی و هویت واحد عراقی‌ها کمک می‌کند.

کلیسای کلدانی‌ها از مردم کلدانی عراق خواستە تا در صفوف نیروهای امنیتی ارتش عراق، نیروهای فدرال و پیشمرگ اقلیم کردستان عراق نام‌نویسی کنند.

کاخ سفید با اعلام نارضایی خود از اقدامات گروه‌های خارج از دولت مرکزی، از عادل عبدالمهدی خواسته است این تشکل‌ها را که عملا به تحقق اهداف جمهوری اسلامی ایران کمک می‌کنند، مجازات کند.

دولت واشنگتن حکومت عراق را تهدید کردە کە در صورت تداوم این نوع کمک‌ها بە رژیم ایران، عراق نیز به فهرست تحریم‌های آمریکایی افزوده خواهد شد.

منابع خبری گفته‌اند، حکومت عراق از این تهدید و تصمیم آمریکا غافلگیر شده زیرا در میان کشورهای منطقە، عراق ضعیف‌ترین حکومت را دارد و نمی‌تواند با قدرت دست رد به سینه رژیم ایران بزند.

در مقابل، بسیاری از مسئولین و نیروهای مشغول بە کار در ادارات عراق و نزدیک بە گروههای حشدالشعبی از ترس عواقب تحریم‌های اخیر آمریکا، سرمایە و دارایی‌های خود را بە ایران انتقال دادەاند.