رفتن به محتوای اصلی

افشای بزرگترین شبکه هرمی فساد وام های بانکی در جهاد کشاورزی کرمانشاه!

افشای بزرگترین شبکه هرمی فساد وام های بانکی در جهاد کشاورزی کرمانشاه!
posted onMarch 4, 2022
noدیدگاه

آواتودی به اطلاعات زیادی از شبکه هرمی فساد در سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه دست یافته است. اعضای شبکه شامل مدیران کل و اعضای کمیسیون های اعتبارات و صدور پروانه و مجوز سازمان های مربوطه است. 

تمرکز این شبکه فساد برای چپاول تسهیلات کم بهره بانکی طرح های اشتغالزاست که پس از ساماندهی و صدور مجوز و سپس تأیید آنها در کمیته های وام به بانک ها ارسال و صاحب میلیاردها تومان پول بادآورده می شوند و به خیال مردم برای زنان و جوانان کرمانشاه اشتغال ایجاد می کنند.

اعضای شبکه هرمی با شکار افراد کارچاق کن و دلال در سایر ادارات و سازمان ها، تسهیلات سازمانی کم بهره آنها را نیز تحت عناوین توسعه و گسترش اشتغال به چنگ می آورند.
اعضای شبکه برای اینکه تسهیلات کم بهره بانکی را به شکل کلان و عمده چپاول کنند به صدور مجوزهایی اقدام می کنند که آمار میزان اشتغال در آنها بالاست تا میزان دریافتی بیشتری را به یغما ببرند. در یک نمونه بیش از صد نفر زن و افراد جوان به چشم می خورد که بنام آنها تسهیلات کم بهره ۴ درصد با مبالغ پنجاه تا صد میلیون تومانی دریافت می کنند و منابع بانکی را به تاراج می برند.

بر اساس اطلاعاتی که در اختیار آواتودی قرار گرفته، طرح های مرتبط با زنان روستایی در اولویت شبکه هرمی فساد قرار دارد که دارای بیشترین ظرفیت اشتغالزایی روی کاغذی برای دریافت وام های کم بهره بانکی است. 

اعضای شبکه پس از دریافت پول های باد آورده صرفا به بیمه کردن زنان روستایی بسنده می کنند و فریب خوردگان بدون هیچ درآمدی در سیستم اشتغال ملی بعنوان شاغل تعریف شده  اما پول ها به جیب شبکه فساد واریز می شود.

شبکه فساد مجوز طرح ها را به زنان حرفه ای سپرده که با نفوذ در  سیستم های اداری اقدام به فریب و دست اندازی های مالی و اطلاعاتی می کنند. همچنین مأموریت جذب کارچاق کن های اداری را به زنان حرفه ای سپرده است. 

در اسناد ارسال شده به آواتودی، شبکه کثیف فساد جهاد کشاورزی، بخش های هنگفتی از تسهیلات بانکی کم بهره را در شبکه های مجازی چون دیوار  بفروش می رساند و از آن طریق هم به پول های سرشاری دست می یابد. 

از دیگر حوزه هایی که شبکه هرمی در جستجوی چپاول تسهیلات کم بهره بانکی است مراکز گردشگری و چاپ و انتشارات است. شبکه در سازمان میراث فرهنگی، ارشاد و اداره کار و تعاون و سازمان ورزش و جوانان فعالیت وسیعی دارد تا بالاترین میزان وام های با سود ناچیز را بالا بکشد. 
فساد سیستماتیک چون اژدها به جان کرمانشاه افتاده است. آواتودی بعنوان پناهنگاه خبری مردم کرمانشاه و سراسر ایران عمق شبکه هرمی فساد را بر ملا کرده و رابطه اعضای فاسد از مدیرکل تا دلالان و زنان حرفه ای را هم بزودی افشا می کند.