رفتن به محتوای اصلی

انواع دزدی را دیده بودیم به غیر از فیلمنامه دزدی!

انواع دزدی را دیده بودیم به غیر از فیلمنامه دزدی!
AvaToday caption
posted onJune 11, 2020
noدیدگاه

«عباس کمندی» هنرمند فقید کردستان ایران فیلمنامه ای ۴۰۰ صفحه را به عنوان «حماسه سنجرخان» که زندگی نامه و سرگذشت یک سردار کرد در جنگ علیه ارتش متجاوز روس است را به رشته تحریر درآورد. ولی وزارت ارشاد هرگز اجازه تولید سریال را به عباس کمندی نداد.

 

عباس کمندی اول خرداد ۹۳ درگذشت. پس از مرگ این هنرمند سرشناس، «ضیاالدین دری» با اندکی دستکاری در متن، فیلمنامه را به نام خود به ثبت رساند آن هم بدون ذکر نام عباس کمندی و رعایت قانون کپی رایت! دو سال پیش ضیاءالدین دری فوت کرد و پروژه تهیه سریال به «محمدحسین لطیفی» داده شد.

 

به گزارش رسیده به آواتودی خانواده مرحوم عباس کمندی از استانداری کردستان شکایت کردند تا مانع پخش «سریال سنجرخان» آنهم بدون ذکر نام نویسنده واقعی فیلمنامه شوند. ولی طبق معمول بدلیل فساد اداری در ایران و تنگدستی خانواده کمندی، باعث شده گوش شنوایی وجود نداشته باشد!

انواع دزدی را دیده بودیم به غیر از فیلمنامه دزدی!

انواع دزدی را دیده بودیم به غیر از فیلمنامه دزدی!