رفتن به محتوای اصلی

آواتودی در صدر جدول اکثر سایتهای فارسی زبان جهان

آواتودی در صدر جدول اکثر سایتهای فارسی زبان دنیا
posted onFebruary 17, 2019
noدیدگاه

پس از ٨ ماه فعالیت مستمر و پوشش خبرهای مربوط بە ایران و خاورمیانە و افشای اسناد محرمانە غیر قابل انکار از اختلاس و نقض حقوق بشر و آگاهی رساندن دربارە راەهای ایجاد اتحاد در ایران با هدف سقوط جمهوری اسلامی، رتبە آواتودی بە طرز چشمگیری افزایش یافتە است.

طبق ردەبندی آلکسا برای سنجش میزان بازدید کنندگان، وبسایت آوتودی هم اکنون در سطح جهان در جایگاه ١٥٥ هزار قرار گرفتە است. وبسایت آلکسا در زمینە ردەبندی سایتهای معتبر و پر بینندە جهانی فعالیت دارد.

بالا رفتن میزان خوانندگان آواتودی در حالی است کە وبسایت بی بی سی فارسی کە خود را بە عنوان یکی از بزرگترین رسانەهای فارسی زبان قلمداد می کند و سالیانە میلیونها دلار بودجە دارد، بعد از بیش از هفتاد سال کار رسانەای دارای رتبە ٧١٤ هزار است. وبسایت آواتودی دارای ٦٠٠ هزار رتبە بیشتر از بی بی سی فارسی است.

بعنوان شبکە رسانەای آواتودی بخاطر بازدیدهای پیوستە و حمایت شما از وبسایت آواتودی از یکایک شما عزیزان، دوستان و هم میهنان گرامی قدردانی و سپاسگذاری میکنیم و تلاشهای رسانەی خود را با هدف سقوط نظام جمهوری اسلامی و ایجاد سیستمی دمکراتیک در کشور همچنان ادامە میدهیم.

سایت آواتودی کە در خرداد ماه ١٣٩٧ بە دو زبان فارسی و کردی شروع بە فعالیت کردە، و اوایل در میان سایتهایی کە دارای تعداد زیادی بازدید کنندە بودند، در رتبەی دە میلیون قرار داشت.

آواتودی در صدر جدول اکثر سایتهای فارسی زبان جهان