رفتن به محتوای اصلی

خبر

خبر

آواتودی در صدر جدول اکثر سایتهای فارسی زبان جهان

posted onFebruary 17, 2019
noدیدگاه

پس از ٨ ماه فعالیت مستمر و پوشش خبرهای مربوط بە ایران و خاورمیانە و افشای اسناد محرمانە غیر قابل انکار از اختلاس و نقض حقوق بشر و آگاهی رساندن دربارە راەهای ایجاد اتحاد در ایران با هدف سقوط جمهوری اسلام