رفتن به محتوای اصلی

افشاگری! فساد برادران مهری از شاه آباد تا شورای نگهبان کرمانشاه و قم!

افشاگری! فساد برادران مهری از شاه آباد تا شورای نگهبان کرمانشاه و قم!
ایران آخوندی فاسدترین نظام سیاسی جهان! 
posted onJuly 28, 2020
noدیدگاه

 آواتودی در ادامه افشاگری های خود علیه مفسدان سیاسی کرمانشاه در گزارش جدیدی به فسادهای سازمان یافته برادران مهری می‌پردازد.

محمد طه مهری امام جمعه شاه آباد غرب  فرزند یارولی نزولخوار معروف و با سابقه ساکن روستای قزانچی در حومه کرمانشاه  است. پدرش تا روزی که  از دنیا رفت به نزولخواری ادامه داد. یارولی مهری سال گذشته  فوت کرد. آقای شادعلی یدی از اهالی روستا؛ فرد مورد اطمینان او بود که افراد مورد نظر را برای  نزول به او  معرفی می‌کرد.

محمد طه چندسال پیش بعنوان امام جمعه شاه آباد منصوب شد. علاوه بر اینکه امام جمعه است در حوزه علمیه خواهران و برادران شهر هم تدریس میکند. بیشترین تدریس او در حوزه علمیه خوهران است.
فساد دائمی آخوند مهری با دو نفر  از طلبه های دختر شهره شهر است. یکنفر از این خانم‌ها از به اصطلاح حاج آقا حامله میشود که پس از اطلاع و مراجعه به مهری از طریق آشنایان و برای انجام سقط جنین به  خانم دکتر نجومی متخصص زنان معرفی میشود که با پاسخ رد دکتر مواجه شد. سپس از طریق یکی از پزشکان شهر به خانم دکتر نانکلی معرفی میشود و  عمل سقط جنین انجام میشود. 

خانم شیرمراد مدیر حوزه بانوان شاه آباد از رابطه غیر اخلاقی مهری خبردار بود و زمینه فسادهای جنسی وی را فراهم می کرد.

علاوه بر این امام جمعه شاه آباد معتاد به مواد مخدر است. تهیه کنندگان تریاک  مهری دو نفر از کارخانه داران شهرک صنعتی بوده که مهری با این واحد های تولیدی رابطه خوبی دارد و از  آنها حمایت میکند، اما به ازای آن ماهانه پول نیز دریافت میکند.

محمد طه برادر محمد جواد مهری مسئول شورای نگهبان قم و همچنین یکی از مدیران دفتر شورای نگهبان مرکز  است. اطلاعات مرتبط با محمد جواد در افشاگری های آینده منتشر می‌شود. تا بدینجا امام جمعه فاسد شاه آباد غرب رابط برادرش در کرمانشاه و قم بوده است که در انتخابات متعدد و بخصوص مجلس یازدهم رشوه های کلانی از تعدادی کاندیداهای گرم کننده تنور انتخابات رژیم فاسد جمهوری اسلامی برای تایید صلاحیت دریافت نمود و با دستخط خود نامه تایید برای آنها نوشته است. جواد ۸ سال مسئولیت دفتر شورای نگهبان کرمانشاه را برعهده داشت و در سال ۹۷ بعنوان رییس دفتر نظارت شورای نگهبان استان قم منصوب شد.

یکی از کارهای «سعید طوسی کرمانشاه» یا هوشنگ دارپنج این بوده که کاندیداهای خاص و توانمند مالی را به امام جمعه ها و از جمله مهری معرفی و برایشان اماره و تأییدیه های انتخاباتی فراهم کند . اخیراً بخشی از افشاگری های آواتودی علیه شبکه فاسد هوشگ دارپنج عضو شورای نگهبان کرمانشاه منتشر شد. دارپنج پدر مسلم معروف به سعید طوسی بسیج کشور است که مسئول فضای مجازی نیز می‌باشد. در زمان مناسب گزارش های بیشتری در رابطه با مسلم دارپنج و همسرش منتشر می‌شود. 

در حالی که مال و دارایی مردم بدلیل بی‌کفایتی جمهوری اسلامی بر باد می‌رود، تعداد اندکی دزد و غارتگر با فسادی سیستماتیک با مخفی شدن در پشت دین و مذهب به فکر پر کردن جیب شان هستند . عمامه ها و ریش شان نه برای حراست از دین و مذهب، بلکه برای درآمد و فساد بیشتر است.