بازبدە بۆ ناوەڕۆکی سەرەکی

افشاگری درباره راهزنی و غارت توسط سپاه تروریستی پاسداران!

افشاگری درباره راهزنی و غارت توسط سپاه تروریستی پاسداران!
posted onAugust 27, 2020
noبۆچوون

آواتودی اختصاصی: سپاه پاسداران به بهانه مبارزه با قاچاق دام اقدام به مصادره‌ هزاران راس دام (گوسفند) دامداران مناطق مرزنشین خصوصاً مناطق مرزی پیرانشهر کردە است.

سپاە پاسداران این دام ها را پس از چندین روز قرنطینه بدون آب و علوفه و با تلفات سنگین، به منطقه جمعه بازار پیرانشهر در نزدیکی روستای اشنوزنگ انتقال می دهد و می فروشد.

خریداران اصلی این راهزنی دو شخصیت وابسته به نظام هستند.

شخص اول پسر ملاحسنی امام جمعه و نماینده سابق علی خامنه‌ای در ارومیه که نقش بسزایی در کشتار آزادی خواهان داشت.

شخص دوم ملا ابراهیم حسین پور یکی از مهره های وزارت اطلاعات و سپاه تروریستی پاسداران و از افراد نزدیک بە بیت رهبر فاسد نظام است. ملا ابراهیم حسین پور پدر کمال حسین پور نماینده فعلی مجلس و وابسته به جناع اصولگرایان است.

ملا ابراهیم حسین پور با استفاده از رانت و نزدیکی بە افراد بیت رهبری،  دامها را با قیمتهای بسیار پایین از نمایندگان سپاه و قوه قضاییه خریداری می‌کند و سپس با استفادە از نفوذ خود اقدام به خارج کردن آنها از مرز و فروش در اقلیم کردستان عراق می کند.

اگر صادرات دام به خارج از کشور قاچاق است، چرا برای مهره های فاسد نزدیک به سپاە پاسداران و بیت رهبری این کار قاچاق محسوب نمی شود؟

آواتودی از تمام مردم و دامداران می خواهد از خرید این دام های دزدی توسط سپاە پاسداران خودداری کنند.