رفتن به محتوای اصلی

رفراندوم آری یا خیر بە جمهوری اسلامی

افزایش چشمگیر ارسال سلاح و تجهیزات نظامی ایران بە سوریە

افزایش چشمگیر ارسال سلاح و تجهیزات نظامی ایران بە سوریە
جمهوری اسلامی درصدد جنگ نیابتی حزب اللە علیە اسرائیل است، میخواهند مردم را از بحران سقوط نظام غافل کنند!
posted onJuly 4, 2018
noدیدگاه

 

منبعی در سپاه پاسدران بە آواتودی گفتە است جمهوری اسلامی ارسال سلاح و تجهیزات نظامی بە سوریە را بە میزان قابل توجهی افزایش دادە است. بنابراین گزارش ساعت ٤:١٠ دقیقە بعد از ظهر چهارشنبە ١٣ تیر ٩٧، هواپیمای باربری فارس ایر قشم زیر مجموعە شرکت هواپیمایی ماهان در فرودگاه امام خمینی با ریجستر EP_FAB از نوع بوئینگ NOSE CARGO 747، حامل موشکهای نزدیک برد، سکوی پرتاب و تجهیزات نظامی بە مقصد دمشق رفتە است.

با فاصلە کمتر از یک ساعت هواپیمای کارگو الوشین شرکت هواپیمایی سوریە حامل سلاح از مقصد فرودگاه مهرآباد تهران بە دمشق رفتە است.

هواپیمای حامل سلاح از ایران بە سوریە مقصد را N/A نوشتە کە از آسمان عراق و بویژە برفراز حوالی کربلا یا شمال عراق بە سوریە می روند.

فارغ از صدها میلیون دلاری کە صرف خرید و تولید تسلیحات ارسالی ایران بە سوریە شدە، جمهوری اسلامی درصدد ایجاد یک جنگ نیابتی بین حزب اللە با اسرائیل است تا ازاین طریق، افکار عموم مردم ایران را بە سمت دشمن مجازی و جنگ منحرف سازد.