رفتن به محتوای اصلی

صدها تن از کارکنان پتروشیمی سنندج در بدترین شرایط، راهی جز اعتصاب باقی نمانده!

صدها تن از کارکنان پتروشیمی سنندج در بدترین شرایط، راهی جز اعتصاب باقی نمانده!
posted onFebruary 15, 2022
noدیدگاه

 مدیریت پتروشیمی سنندج که زیرمجموعه شرکت پتروشیمی باختر است همه قوانین افزایش حقوق و مزایا را نقض کرده و صدها تن از کارگران و کارکنان این شرکت را به زیرخط فقر برده است. 

بنا به گزارش رسیده، کارکنان بخش های تعمیرات، خدمات و برق با اضافه کار و فعالیت شبانه روزی تنها ۷ میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرند، در حالی که پایه حقوق مدیران سپاهی و اطلاعاتی شرکت از ۳۰ میلیون تومان شروع و به طور متوسط ۵۰ میلیون تومان همراه با مزایایی چون سفر به خارج کشور با هزینه شرکت است.

اکنون حدود ۵۰۰ تن از کارکنان و کارگران شرکت پتروشیمی سنندج درصدد اعتصاب هستند. مدیریت فاسد پتروشیمی سنندج از بیم اعتصاب کارگران شروع به تهدید و ایجاد جو وحشت از دست دادن کار و شغل کرده اند. 

سلطانی مسئول حراست و کاظمی معاون او که هر دو عضو اطلاعاتی شرکت هستند، تعداد زیادی از کارگران را احضار و تهدید کردند که در صورت اعتصاب و حق خواهی اخراج خواهند شد. درخواست مکرر اعتراض کارگران و کارکنان شرکت پتروشیمی خطاب به مدیرعامل این سازمان به جایی نرسیده و کارکنان پتروشیمی سنندج راهی جز اعتصاب هماهنگ و سراسری برای گرفتن حقوق و شان ندارند. شرکت پتروشیمی سنندج با تولید ٣٠٠ هزار تن پلی اتیلن در سال، صدها میلیارد تومان درآمد دارد ولی از این درآمد چیزی جز فقر و تهدید به بیش از پانصد تن از کارکنان آن نرسیده است.