رفتن به محتوای اصلی

پخش ویدیوی انفجار ساختمان کنگرە آمریکا، همزمان با سخنرانی اخیر خامنەای

پخش ویدیوی انفجار ساختمان کنگرە آمریکا، همزمان با سخنرانی اخیر خامنەای
posted onMay 5, 2021
noدیدگاه

در ویدیویی کە صدا و سیمای جمهوری اسلامی منتشر کردە، نیروهای جمهوری اسلامی در مقابل "کاپیتول' ساختمان کنگرە آمریکا، رژە می‌روند.

در این ویدیو، ساختمان کنگرە آمریکا پس از رژە نیروهای وابستە بە جمهوری اسلامی، منفجر می‌شود و در بخش دیگری نیز همین سناریو در  اسرائیل بە نمایش گذاشتە شدە است.

واشینگتن فری بیکن درگزارشی، پخش این فیلم را تهدیدآمیز خواندە و بە تلاش جو بایدن برای بازگشت بە توافق هستەای پرداختە است.

 این گزارش می‌افزاید کە دولت بایدن آمادگی دارد تحریم‌های خُردكننده را از روی بانک‌ها، دیپلمات‌ها و مبادلات نفتی ایران بردارد. این نشان از بی‌قراری واشینگتن برای بازگرداندن ایران به توافقی دارد که تنها بخشی از برنامه هسته‌ای رو به رشد آن را محدود می‌كند.