بازبدە بۆ ناوەڕۆکی سەرەکی

لیستى ئەو کارگە و کۆمپانیایانەى کە مانگرتنى سەراسەرییان ڕاگەیاندووە:

لیستى ئەو کارگە و کۆمپانیایانەى کە مانگرتنى سەراسەرییان ڕاگەیاندووە:
AvaToday caption
posted onApril 24, 2023
noبۆچوون

 

 

۱. کرێکارانى پڕۆژەی کۆمپانیاى ئەکسیر لە پاڵاوگەى ئابادان

۲. کرێکارانى کۆمپانیاى ئابادراهان لە فازی ۲ پاڵاوگەى ئابادان

۳. کرێکارانى کۆمپانیاى سەکاف لە فازی ۲ پاڵاوگەى ئابادان

٤. کرێکارانى پەیمانکاری هەخامنشی نەورۆزی و زەردادخانی لە فولادی ئالیاژی یەزد

٥. کرێکارانى پترۆشیمی گەچساران

٦. کرێکارانى پترۆشیمی کیان لە عەسەلویه

۷. کرێکارانى ئۆفیسى هونەرى و تێستى پەکێج و کیۆسی کۆمپانیاى سازه پادی پترۆشیمی بوشێهر

۸. کرێکارانى پترۆپالایشی کۆنگان سایتی ۳

۹. کرێکارانى پترۆشیمی سەلمانی فارسی لە ماهشەهر

۱۰. کرێکارانى پترۆشیمی سەدەف لە فازی ۲ عەسەلویه

۱۱. کرێکارانى پترۆپالایشى کۆمپانیاى کاین‌سازه لە فازی ۳ کۆنگان

۱۲. کرێکارانى پڕۆژەى ئی ئای‌جی‌سی دەشتی عەباس لە دێهلۆران

۱۳. کرێکارانى پڕۆژەى پترۆشیمی ئاپادانا لە عەسەلویه

١٤. کرێکارانى کۆمپانیاى کیان لە پترۆشیمی گەچساران (هێزەکانى پەیمانکاری سولحشور)

١٥. کرێکارانى کۆمپانیاى ئەکسیر فازى ١٤ى عەسەلویه

١٦. کرێکارانى کۆمپانیاى پارس کەیهان پەیمانکاری لیمۆچی و عەباسی

۱۷. کرێکارانى پترۆشیمی دێهلۆران

۱۸. کرێکارانى کۆمپانیاى هیدورسازان لە پەیمانکاری موحسین بوێری و ئیسماعیل باقری

۱۹. کرێکارانى کۆمپانیاى زیما سایتی یک١

۲۰. کرێکارانى پترۆپالایشی هێزەکانى کۆگاکانی کیان سازه بونوا

۲۱. کرێکارانى پڕۆژەی سایتی مەلامین لۆردگان از گروپی ئەندازیارى فولادی

۲۲. کرێکارانى پترۆشیمی بوشێهر سایتی ١ى گروپی ساپۆرت

۲۳. کرێکارانى کۆمپانیاى ئیستینال

٢٤. کرێکارانى پترۆشیمی بەندەری جاسک

٢٥. کرێکارانى پەیمانکاری شوجاعی لە پترۆشیمی کرمان ناوچەى تایبەتى سیرجان

٢٦. کرێکارانى کۆمپانیاى ئازەر فلێری شیراز ـ پترۆشیمی هەنگام

۲۷. کرێکارانى کۆمپانیاى جیهان پارس لە عەسەلویه

۲۸. کرێکارانى پەیمانکاری دێهقان، کۆمپانیاى ماشین‌سازی تایبەتى سیرجان

۲۹. کرێکارانى کۆمپانیاى کارن گۆستەری هەفشجان، بەڕێوەبەرى گەڵاڵەى پایپینگ و دانانى سیستەمى پترۆشیمی‌ لە پارسی جنوبی

۳۰. کرێکارانى کۆمپانیاى فولاد ـ ئەتڵەس پەیمانکاری ئەسەد بەهرامی

۳۱. کرێکارانى کۆمپانیاى فەرایەند لە تەرحى ١ فولادى ئالیاژی یەزد

۳۲. کرێکارانى پەیمانکاری ڕۆستەم جیهانگیری

۳۳. کرێکارانى پترۆشیمی دێهلۆران ـ لەیلان

٣٤. کرێکارانى سویل سایتى ١ ـ پترۆشیمی بوشێهر

٣٥. کرێکارانى کۆمپانیاى جوندی شاپوور پەیمانکاری بێهروز ساڵحی لە پاڵاوگەى شیراز

٣٦. کرێکارانى کۆمپانیاى ڕەستاک پایای فولادی یەزد

۳۷. کرێکارانى کۆمپانیاى عومران ـ پایەندانی عەسەلویه

۳۸. کرێکارانى کۆگاى قشم کۆمپانیاى ئاسفاڵتی تووس

۳۹. کرێکارانى کۆمپانیاى سازه پاد لە پترۆشیمی بوشێهر

٤٠. کرێکارانى کۆمپانیاى شەبدیز ـ ئاپادانا لە دورگەى لاوان

٤١. کرێکارانى کۆمپانیاى کارەبا و وزەى نەفتی سپاهانى ئیسفەهان

٤٢. کرێکارانى کۆمپانیاى فولادی ئەتڵەس لە پڕۆژەى مەیدانی نەوتی ژمارە ۲ لە گەچساران و...

٤٣. کرێکارانى پڕۆژەى ئێن جی ئێڵ ۳۱۰۰ دەشت عەباس

٤٤. کرێکارانى کۆمپانیاى پەناه لە پترۆشیمی لۆردەگان

٤٥. کرێکارانى کۆمپانیاى جیهان پارس و کارون گوستەر مسی سەرچشمه

٤٦. کرێکارانى کۆمپانیاى نەفت ئافتاب لە بەندەرعەباس

٤٧. کرێکارانى پەیمانکاری کەیامەرس داوودی لە مسی سەرچشمه

٤٨. کرێکارانى کۆمپانیاى فەراسانی مسی خاتوناواى کرمان

٤٩. کرێکارانى کۆمپانیاى موبین لە پترۆشیمی ئادیش کۆنگان

٥٠. کرێکارانى عایق‌کاری پترۆشیمی کۆنگان

٥١. کرێکارانى پەیمانکاری کەرامت سولحشوور لە کۆمپانیاى ئای‌جی‌سی لە جفێر

٥٢. کرێکارانى کۆمپانیاى سەپەندگۆستەر سپیدروود لە سیرجان

٥٣. کرێکارانى کۆمپانیاى پایا لە پترۆپالایش

٥٤. کرێکارانى پەیمانکاری سیروس حاجی‌پوور لە کۆمپانیاى عومران ـ فازی ١٤ى عەسەلویه

٥٥. کرێکارانى کانە مسی ئالوی کرمان

٥٦. کرێکارانى جۆشکاری کۆگاى  پەیمانکاری محەمەد عەتایی

٥٧. کرێکارانى پڕۆژەى فولادی غەدیر نەیڕیز

٥٨. کرێکارانى کۆمپانیاى گۆندله‌سازیی بەهاباد

٥٩. کرێکارانى کۆمپانیاى ئازمون فلز لە پارسیانی هورمزگان

٦٠ فەرمانبەرانى کارگێڕی و ئۆفیسى کۆمپایناى سکاف در پاڵاوگەى ئابادان

٦٢. کرێکارانى پڕۆژەى سولحشور و تارازی لە پترۆشیمی گەچساران

٦٢. کرێکارانى پیمانکاری بەشارت و گوڵزار لە چابەهار

٦٣. کرێکارانى کۆمپانیاى ئەکسیر سەنعەتی پترۆشیمی پادجەم۲

٦٤. کرێکارانى کۆمپانیاى ئەکسیر سەنعەتی باختەری لە کۆمەڵەى پلیمێرر پادجەم

٦٥ شرکت ڕاستین ـ پایەدارى باشوور لە فولادی سیرجان

٦٦. کرێکارانى پیمانکاری داوودی فەرد لە کانە مسی بەردسیری کرمان

٦٧. کرێکارانى ستراکچەر کۆمپانیاى ئاسفاڵتی توس لە پترۆپالایشی کۆنگان

٦٨. کرێکارانى کۆمپانیاى فپکۆ کۆگاى تابناک لامۆرد

٦٩. کرێکارانى جۆشکار و پایپینگی پاڵاوگەى ئیسفەهان

۷۰. کرێکارانى کانی مس لە ئالوی کرمان

۷۱. کرێکارانى کۆمپانیاى کرمان کارەبا

۷۲. کرێکارانى کۆمپانیاکانى فولادی گول‌گەهری سیرجان

۷۳. کرێکارانى کۆمپانیاکانى سپیدانەى فولاد

۷۴٧٤ کرێکارانى کۆمپانیاى تارا ـ مسی خاتوناوا

٧٥. کرێکارانى پیمانکاری تەیمور پایمۆرد و سەعید سەعیدنژاد لە چابەهار

٧٦. کرێکارانى پیمانکاری عەلی ڕەحمانی لە کانە مسی ئالوی کرمان

۷۷. کرێکارانى پیمانکارانی گوڵزاری، کەیوانی و ساڵحی لە جاسک

۷۸. کرێکارانى کۆمپانیاکانى ڕامکۆ و جیهان‌پارس لە مسی سەرچشمەى ڕەفسەنجان

۷۹. کرێکارانى کۆمپانیاى ساتراپ ـ فازی ١٤ى عەسەلویه

۸۰. کرێکارانى کارەبا لە پترۆشیمی گەچساران

۸۱. کرێکارانى پرتۆنگار ـ کۆمپانیاى سکیوریتى لە کۆنگان

۸۲. کرێکارانى فولادی شادگان

۸۳. کرێکارانى پەیمانکاری بەهمەن ئەژدەر و تەهماسبی

٨٤. کرێکارانى فولادی مادکۆشی بەندەرعەباس