Skip to main content

افشاگری: دروغ ماهان ایر!

افشاگری: دروغ ماهان ایر!
posted onMarch 30, 2020
nocomment

روز یکشنبە ١٠ فروردین ١٣٩٩ ماهان ایر در ادامه اخبار دورغ خود به دلیل منزوی و بی اعتبار شدن این شرکت سپاه در افکار عمومی ایران و جهان، در کانال تلگرامی و اینستاگرامی خود عکس هایی را منتشر کرده که ظاهراً خدمه و کارکنان این شرکت بطور کامل تحت نظارت پزشکی هستند. همکاران آواتودی در ماهان ایر گزارش داده اند این خبر با عکس ها کاملا در تناقض است! زیرا این عکس ها مربوط به تست خدمه پروازی ماهان ایر به کشور چین است و در فرودگاه چین در حال انجام است نه در ایران! یعنی اکنون چین مواظب است ماهان ایر که عامل انتقال ویروس به ایران بوده، اکنون ویروس را به چین باز نگرداند!

با توجه به اینکه ماهان ایر بزرگترین عامل وارد کننده ویروس کوید ۱۹ به ایران بود و در طی این ماهها به دلیل منافع اقتصادی سرداران سپاه و شرکتهای زیر مجموعه تعاونی مولی الموحدین علی ابن ابیطالب کرمان زیر نظر حسین مرعشی ( اصلاح طلب) این شرکت پروازهای خود به شهرهای چین را در راستای واردات از این کشور را قطع نکرد و این پروازها همچنان ادامه دارد.

افشاگری: دروغ ماهان ایر!

افشاگری: دروغ ماهان ایر!