رفتن به محتوای اصلی

فساد گسترده در شرکت‌های تعاونی زیرمجموعه وزارت دفاع

فساد گسترده در شرکت‌های تعاونی زیرمجموعه وزارت دفاع
posted onMarch 21, 2022
noدیدگاه

وزارت دفاع که در سال ۱۳۸۲ تحت عنوان حمایت از وضعیت معیشتی پرسنل و بازنشستگان نیروهای مسلح، به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ماموریت داده بود که نسبت به تشکیل شرکت تعاونی اقدام کند، در حال حاضر یکی از فاسدترین تعاونی‌ها از نظر فسادهای مالی و اداری را در زیرمجموعه خود دارد.

به گزارش آواتودی، شرکت تعاونی "ساتا" با سهامداری فعالان جنگ ایران و عراق تاسیس شده است. بعدها این شرکت از تعاونی "ساتا" به شرکت "تجربه و ایثار" تغییر نام داده و به اعضا واگذار شد.

هیات مدیره وقت که اکثر آنها حدود ۱۹ سال سکان هدایت شرکت را برعهده داشتند، برخلاف مصالح و منافع تعاونی و اعضا، اقداماتی را به عمل آوردند که منجر به ضرر و زیان تعاونی و اعضا شد.

همزمان با تشکیل مجمع عمومی در اواسط آبان ماه گذشته، هیات مدیره سابق برکنار و هیات مدیره جدید انتخاب شد که پس از استقرار با  تخلفات بی‌شماری مواجه شده است که در ادامه به بخشی از آن اشاره خواهد شد.

هیات مدیره وقت، مبلغ ۴۲ میلیارد ریال طی چند فقره چک به شخصی به نام "افضل خانی" پرداخت کرده تا زمینی جهت ساخت مسکن برای اعضا خریداری کند و او نیز زمینی به مساحت ۵۴۰۰۰ مترمربع به قیمت هر متر ۷۰ هزار تومان و در مجموع ۳۷ میلیارد ریال خریداری کرده است.

نکته قابل توجه این است که با مسامحه و تبانی که صورت می‌گیرد، به جای تنظیم سند به نام تعاونی، سند به نام واسطه تنظیم شده و سپس بلافاصله بخشی از همان زمین با قیمت متری ۱۸۵۰۰۰۰ ریال یعنی چند برابر قیمت اصلی به تعاونی مسکن فروخته می‌شود و مابقی زمین نیز تاکنون به تعاونی تحویل نشده و از تحویل آن خودداری می‌شود.

پیمانکار با تبانی هیات مدیره وقت، ۶۷ واحد ویلا که حدودا ۲۵۰ میلیارد تومان ارزش دارد را در ازای یک واحد تجاری که به مبلغ ۲۰ میلیارد ارزش دارد، واگذار کرده است.

هیات مدیره، ۵۳ قطعه زمین ۲۴۰ متری و ویلای مورد تعهد در ساخت پیمانکار را که قبلا به اعضا واگذار شده به پیمانکار واگذار می‌کند که خرید و فروش مال غیر به شمار می‌آید.

همچنین هیات مدیره سابق و مدیرعامل، مقادیری ضایعات که وجود خارجی ندارد و مدارک آن نیز جعل است، از شخص ثالثی به نام "عطایی" خریداری کرده‌ و مبلغ هفده میلیارد ریال طی یک فقره چک پرداخت کرده است.

آنها همچنین ۲ فقره چک شرکت نیز  به مبلغ ۱۱۰ میلیارد ریال و ۱۷ میلیارد ریال به اشخاص ثالث دیگری بابت حق مشاوره پرداخت کرده‌اند، در حالی که از ضایعات خبری نیست و مبلغ ۲ میلیارد ریال از این مبلغ به مدیرعامل وقت پرداخت می‌شود.

 مدیران وقت با تبانی شخص ثالثی با ارائه سند ساختگی و جعل مهر شرکت، مبلغی حدود ۱۰ میلیارد ریال پول شرکت را به تاراج می‌برد که حدودا نیمی از مبلغ مذکور به طرق مختلف با تبانی با بازرس  وقت شرکت و از طریق واریز به حساب بازرس و تعدادی دیگر از بستگان بازرس  به جیب مدیرعامل وقت می‌رود.

 مدیرعامل وقت، مطالبات شرکت از اعضا را وصول و بخش اعظم را به حساب خود واریز می‌نماید. وی شرکت سهامی را به صورت غیر‌قانونی و برخلاف اساسنامه به اشخاص ثالث واگذار و بخش اعظمی از وجه مربوطه را به حساب خود واریز می‌نماید.

هیات مدیره وقت، همچنین تعدادی از سهام شرکت را به صورت غیرقانونی میان خود نقل و انتقال داده‌اند.

مسامحه، خیانت در امانت، تبانی برای کسب مال غیر، تحصیل مال از طریق نامشروع، اقدام برخلاف منافع و مصالح تعاونی، جعل و کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول وغیره را می‌توان به عنوان نمونه‌هایی از فساد مدیران ساتا نام برد.