رفتن به محتوای اصلی

چرا جمهوری اسلامی تاکنون سرنگون نشده!؟

https://www.youtube.com/watch?v=K4gOh7-dUxQ&t=863s
posted onAugust 13, 2021
noدیدگاه

گفتگوی ویژه علی جوانمردی با بیژن کیان درباره مسایل مهم مربوط به شرایط کنونی ایران، ضعفهای اپوزیسیون، تاثیر دمکرات‌های آمریکا بر جمهوری اسلامی و ... بیژن کیان از چهره‌های سیاسی برجسته ایرانی آمریکایی است که دارای سمت‌های ارشد دولتی بوده و بطور مستقیم به دو رییس جمهوری آمریکا مستقیم گزارش داده است.