رفتن به محتوای اصلی

افشاگری: فساد سیستماتیک نمایندگان جمهوری اسلامی در کرمانشاه!

افشاگری: فساد سیستماتیک نمایندگان جمهوری اسلامی در کرمانشاه!
سند قاچاق نفت و سوخت توسط مجتبی بخشی پور نماینده شاه آباد غرب.
posted onJanuary 17, 2021
noدیدگاه

آواتودی اسنادی را منتشر می کند که مجتبی بخشی پور نماینده مجلس رژیم در میانه برگزاری مرحله اول و دوم انتخابات اخیر شاه آباد در حال قاچاق سوخت بوده است. نماینده فاسد جمهوری اسلامی که خود را منتسب به اصولگرایان معرفی کرده، مالکیت شرکتی فرمایشی بنام «آسفالت بتن پیکر زاگرس» را برعهده دارد. وی با پرداخت رشوه های مداوم به «جهانبخش حیدری» فرماندار و سایر مقامات شهرستان در یک مرحله  ۲۴۰۰۰ لیتر نفت را  قاچاق کرده است. بخشی پور در مرحله دیگر ۲۸۰۰۰ لیتر نفت سفید را قاچاق کرده است.

فساد سیستماتیک مجتبی بخشی پور با شورای نگهبان استان بگونه ای بوده که بخشی پور در زمان برگزاری انتخابات و در برابر چشم ناظران شورای نگهبان اقدام به قاچاق سوخت کرده است. آواتودی قبلا در گزارش مشروحی رشوه های کلان بخشی پور به باند فاسد هوشنگ دارپنج ( معین ) از اعضای دفتر شورای نگهبان کرمانشاه را برملا کرد و اکنون بر پایه وعده داده شده بخش هایی از اسناد فساد نماینده شاه آباد را منتشر می کند.

فساد نماینده شاه آبادغرب با واگذاری و ترک تشریفات آسفالت جاده ها و ترمیم آنها به شرکت های فرمایشی تحت مدیریت اش مورد حمایت قرار می گیرد. بخشی پور توانسته ولایتی مدیرکل اطلاعات استان کرمانشاه را از طریق رشوه های کلان و بکارگیری نزدیکانش در پروژه های عمرانی خریداری کند و پوشش امنیتی را برای عدم برخورد و برداشتن موانع گسترش دهد. ولایتی تعهد داده تا زمانی که مدیرکل اطلاعات کرمانشاه است تمامی اسناد و پرونده های فساد بخشی پور را از بین ببرد. مدیرکل اطلاعات کرمانشاه یکی از افراد موثری بود که در تأیید اعتبارنامه بخشی پور ورود کرد. ولایتی از نزدیکان باند قالیباف در کرمانشاه است که در پشت بسیاری از پروژه های عمرانی شهر حضور دارد.

بخشی پور با نفوذ مالی و یکماه قبل از دور دوم انتخابات رئیس هیأت مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی پیمانکاران عمرانی ایران شد تا دامنه فعالیت هایش را به سراسر کشور گسترش دهد.

مجمع نمایندگان کرمانشاه محل اجتماع نمایندگان فاسد است. عبدالرضا مصری فرزند روسپی خانه خیابان سیروس است. جواد حسینی کیا نماینده سنقر بدلیل فسادهای خانوادگی از محل زندگی شان اخراج و پدرش به جرم زنا بازداشت شد. خودش نیز در تهران عشرتکده انفرادی راه اندازی کرده است. بخشی پور یکی دیگر از مفسدان مجلس جمهوری اسلامی و جزو نمایندگانی است که خود را حامی ریسمان پوسیده ولایت مطلقه فقیه می خوانند و در گنداب فساد غرق شده اند.

افشاگری: فساد سیستماتیک نمایندگان جمهوری اسلامی در کرمانشاه!

افشاگری: فساد سیستماتیک نمایندگان جمهوری اسلامی در کرمانشاه!