رفتن به محتوای اصلی

هراس جمهوری اسلامی از ایجاد انقلاب: آماده باش برای قطع شدن اینترنت!

هراس جمهوری اسلامی از ایجاد انقلاب: آماده باش برای قطع شدن اینترنت!
posted onOctober 27, 2020
noدیدگاه

آواتودی به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی از بیم برگزاری سالگرد قیام بزرگ آبان‌ماه خود را برای قطع شدن اینترنت آماده کرده است. 

بنا به گزارش رسیده، جمهوری اسلامی که توان سرکوب گذشته را از دست داده و با نارضایتی گسترده در سطح نیروهای مسلح و به ویژه در سطوح ناجا مواجه شده، توطئه‌های تازه‌ای را جهت جلوگیری از ایجاد انقلاب در نظر گرفته است. 

افشای برنامه های جمهوری اسلامی، به مردم آزادیخواه ایران کمک می‌کند تا با آمادگی بیشتر سالگرد قیام بزرگ آبان را برگزار کنند.

هراس جمهوری اسلامی از ایجاد انقلاب: آماده باش برای قطع شدن اینترنت!

هراس جمهوری اسلامی از ایجاد انقلاب: آماده باش برای قطع شدن اینترنت!