رفتن به محتوای اصلی

فاجعه در بیمارستان بعثت سنندج توسط مقامات جمهوری اسلامی

فاجعه در بیمارستان بعثت سنندج توسط مقامات جمهوری اسلامی
posted onApril 2, 2020
noدیدگاه

سهل‌انگاری عمدی مقامات در تامین اقلام و نیازمندی پزشکی کادر درمان باعث شده ۲۵ پرستار و کادر درمان بیمارستان بعثت هم گرفتار کرونا شوند!

سانسور و تهدید حراست که شاخه اطلاعات در بیمارستان محسوب می‌شود، باعث شده بدون تدابیر لازم یک بیمار کرونایی را به آی سی یوی بیمارستان منتقل کنند. سپس کرونا به سایرین و از جمله کادر درمان سرایت کرده است.

اسامی کامل پرسنل پیش ما محفوظ است:

محی الدین س

سوما ا

حسام س

ناصر ح پ

نغمه ا

زهرا پ

فواد ن

لاله د

شهین غ

سعادت م

دکتر س

سمیه ن

تروسکه خ

کژال ص

غزال م

خانم ص

روناک ر

مقامات امنیتی کردستان مسوول جان پرسنل درمان بیمارستان بعثت سنندج هستند. بیمارستان توحید هم که بیماران کرونا را پذیرش می کند، وضعیت خوب نیست.

خواست مردم سنندج:

١- سپاه بلافاصله اقلام پزشکی احتکار شده و کمکهای جهانی را به کادر درمان برساند.

٢- با اعلام حالت اضطراری کلیه کادر درمان بیمارستان بعثت در قرنطینه قرار گرفته و عاملان سانسور و دروغ برکنارشوند.