رفتن به محتوای اصلی

سردشت قربانی آخوندهای فراری قم

posted onMarch 10, 2020
noدیدگاه

بنابە گزارش رسیدە بیست دستگاە اتوبوس حامل آخوندھای بدون عبا و عمامە قم را تحت عنوان کاروان راھیان نور وارد سردشت و حومە و پادگان سفرزادە کردەاند. این افراد کرونا را وارد این شھرستان مرزی کردەاند.

سه روز پیش مسئول بنیاد شهید و امور ایثارگران تعداد ٣٠ بسته سلامت شامل يك ماسك را در بین ۳۰ نفر جانباز پخش کرد و عکس و فیلم زیادی درباره آن منتشر کرده و تبلیغات دولتی به راه انداخت. پس از آن هر جانبازی مراجعه کرد اعلام شد هیچگونه بسته سلامت و ماسکی وجود ندارد!

 دکتر روژان قادری در شبکه بهداشت سردشت بدون تایید اداره اطلاعات نمی‌تواند کوچکترین حقیقتی را آنگونه که می خواهد به آگاهی مردم برساند.

 طبق اخبار همکاران آواتودی تاکنون ۱۳ نفر در سردشت در قرنطینه هستند و پاسخ آزمایش ۶ مورد چهار نفر در سردشت و دو مورد در شهرستان رود مثبت بوده است.

مردم شهرستان سردشت بسیار نگران هستند به این دلیل که تعداد زیادی از مصدومان شیمیایی دوره جنگ هشت ساله کە مشکلات تنفسی دارند، در این شهرستان به سر می‌برند.

سردشت نباید دست روی دست بگذارد تا آخوندھای قم این شھرستان شیمیایی زدە در دورە جنگ را بە کام کرونا فرو ببرد.