رفتن به محتوای اصلی

 قاسم سلیمانی به بغداد رفته برای ترسیم ساختار حکومت آینده عراق با تشویق یا تهدید

 قاسم سلیمانی به بغداد رفته برای ترسیم ساختار حکومت آینده عراق با تشویق یا تهدید
posted onDecember 2, 2019
noدیدگاه

 

قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با هدف پی ریزی دوباره ساختار حکومت آینده عراق وارد بغداد شده است 

رژیم ایران تلاش می کند برای نجات خود بار دیگر در میان گروههای سیاسی عراق نفوذ کرده و تاثیر داشته باشد. ولی بدلیل رویدادهای اخیر و سرکوب خونین تظاهرات انقلاب عراق توسط گروههای وابسته به ایران ،بازیابی جایگاه قبلی غیر ممکن شده است.

گروههای نیابتی رژیم ایران در مناطق سنی هم می کوشند بافشار، رهبران سیاسی را ناچار به کنار آمدن با سناریوهای جدید خود نمایند