رفتن به محتوای اصلی

حزب الله مجبور به کاهش شدید هزینه های خود شده است.

حزب الله مجبور به کاهش شدید هزینه های خود شده است
posted onMay 30, 2019
noدیدگاه

بیش از سی سال است که شبه نظامی شیعه لبنان بیش از ۷۰۰ میلیون دلار در سال، ۷۰ درصد از درآمد خود را از رژیم خمینی دریافت کرده است. در حال حاضر توانایی تهران در تامین مالی این گروه به طور قابل توجهی کاهش یافته است؛ این در اثر مستقیم تحریم های ترامپ بر علیه رژیم اسلامی در ایران میباشد.

بیش از سه دهه، سران حزب الله با بودجه گسترده ی تأمین شده از رژیم اسلامی، مالی که متعلق به مردم ایران است را به نفع خود، پرداخت خدمات اجتماعی برای پایگاه "انتخاباتیشان"، جمع آوری تسلیحات عظیم و تشکل نیروهای نظامی در عراق و سوریه، موفق شده است.

حزب الله مجبور به کاهش شدید هزینه های خود شده است

به گفته یک عضو حزب الله، برنامه های مربوط به ایستگاه تلویزیونی المنار لغو شده و کارکنان آن از کار بیکار شده اند. برنامه هایی که قبلا بودجه های کلانی در اختیار داشتند، که از جامعه شیعیان لبنان که از لحاظ تاریخی فقیرنشین لبنان بوده اند، از جمله تأمین داروهای رایگان و حتی مواد غذایی برای مبارزان، کارکنان و خانواده هایشان کاهش یافته است. مقامات ارشد حزب الله به طور ناشناس تصریح کرده اند که پولهایی که از ایران دریافت میکردند از بین رفته و باعث شده که حزب الله هزینه هایش را کاهش دهد.

برخی از حزب اللهیان هم بطور نامعلوم مرخصی داده شده اند و دیگران به گروه های ذخیرانتقال داده شده اند و در نتیجه یا حقوق ناچیزی یا هیچی به دست نمی آورند. به مقامات و مبارزانی هم که کار خود را حفظ کرده اند نیز هم فشارهای قبل توجهی، مانند از دست دادن مزایای اضافه بر مزد همچو غذا، گاز و نفت، حمل و نقل و دسترسی به محصولات لوکس وارد شده است.

مقامات عالی رتبه ی لبنانی تایید می کنند که در ماه های اخیر، رهبری حزب الله احساس خطر بزرگی کرده است. مشخص شده است که سران این گروه می باید آماده این باشند که خیلی در مراحل بعدی از دست بدهند و این باعث ایجاد ترس در میان رهبران حزب شده است. به نظر می رسد که تعداد زیادی از آنان معتقدند که رژیم تهران یا آنها را در جنگ های بعدی قربانی خواهد کرد و یا به عنوان یک وثیقه در مذاکرات خواهد فروخت.

همان منابع می افزایند که وزیر امور خارجه لبنان، محمد فینیش و رئیس امنیت آن, وفیق صفا، که به عنوان فاسد ترین حزب شناخته شده اند، در حال تلاش برای خنثی سازی حزب از جنگ و تلاش برای ادغام استراتژی دفاع  با  نخست وزیر لبنان سعد حریری میباشند.

 

وفیق صفا

وافق صفا

محمد فینیش

محمد فینیش