رفتن به محتوای اصلی

آواتودی: دستهای جمهوری اسلامی در منطقە بریدە می شود

آواتودی: دستهای جمهوری اسلامی در منطقە بریدە می شود
آمادە باش آمریکا برای برخورد احتمالی شبە نظامیان عراقی وابستە بە جمهوری اسلامی
posted onMarch 9, 2019
noدیدگاه

نیروهای پشتیبانی آمریکا چهارشنبە ١٥ اسفند برای مقابلە با تهدیدات شبە نظامیان وابستە بە جمهوری اسلامی از اردن و اسرائیل بە عراق اعزام شدند. همچنین یک روز پس از اعزام نیروهای آمریکایی بە عراق، نیروهای آمریکایی مستقر در خلیج فارس و جنوب اروپا بویژە رومانی و بلغارستان بە حالت آمادە باش در آمدند.

نیروهای آمریکایی میگویند پس از فرمان قاسم سلیمانی بە کتائب حزب اللە و عصائب اهل حق برای اعزام بە سوریە، پایگاههای آمریکا در جنوب و شرق سوریە در خطر خواهند بود.

وزارت خارجە آمریکا سە شنبە ١٥ اسفند گروە نجبا و فرماندە آن اکرم عباس الکعبی را وارد لیست گروههای تروریستی کرد.  گروە شبە نظامی نجبا بخشی از حشد الشعبی است و علی خامنەای رهبر جهموری اسلامی را مرجع تقلید خود میدانند.