رفتن به محتوای اصلی

سعید لیلاز سوپاپ اطمینان اختلاسگران

سعید لیلاز سوپاپ اطمینان اختلاسگران نظام
posted onJanuary 27, 2019
noدیدگاه

با نگاهی سطحی به بیوگرافی سعید لیلاز  بخوبی درك میكنیم كه برای پیشرفت در جمهوری اسلامی ایران حتما نیاز به ژن برتر نداریم و راههای دیگری نیز برای پیشرفت وجود دارد. میتوان با سهمیه وارد دانشگاه پزشكی شهید بهشتی شد و جای دانشجوی دیگری را كه میتوانست به پزشكی موفق برای خدمت به جامعه تبدیل شود غصب كرد. حتی می شود بدون داشتن حداقل اطلاعات پزشكی بعنوان پزشك از این دانشگاه فارغ التحصیل و بعد باكمال حیرت در همان دانشگاه استاد تاریخ شد و عجیب تر اینكه مشاور اقتصادی رئیس جمهور هم شد.

راز درك این همه تناقض را زمانی میشود بهتر درك كرد سعید لیلاز در دفاع از بزرگترین اختلاس تاریخ ایران بی محابا به میدان می آید و در یادداشتی به تمسخر، اظهارات یكی از كارشناسان شناخته شده و سیستم بانكی "آقای حاتمی یزد"  می پردازد. (آقای حاتمی یزد در مصاحبه با روزنامه آرمان به ورشكسته بودن بانك آینده و  وضعیت نامطلوب آن از نظر سود و زیان اشاره كرده بود.) سعید لیلاز اینگونه استدلال میكند كه در شش ماه گذشته دولت با ایجاد تورم كسری ایجاد شده در ١٥ سال گذشته در سیستم بانكی را پوشش داده است. و حال بانك آینده فقط كافی است دارایی های خود را ارزیابی مجدد كند و دیگر نه نشانی از اختلاس میماند و نه ورشكستگی. به زبان ساده یعنی مردم سپرده هایشان را به بانك ها بدهند بعد اختلاسگران آنها را بدزدند و  كسری مالی ناشی از اختلاس در سیستم بانكی هم بعدا توسط  دولت و با ایجاد یك تورم شدید در هرچند سال جبران می شود.

یعنی اختلاس در سیستم بانكی را با تحمیل تورم و فقر بر دوش كل ملت جبران میكنیم  وجای نگرانی نیست .یعنی سپرده گذاران بانك آینده خیلی نگران نباشند چون نهایتا این اختلاس از جیب همه ملت پیش پرداخت شده است.

واقعا اگر سعید لیلاز اقتصاد میخواند به حق میتوانست به قول شاعر چراغی باشد بدست اختلاسگر؟!

در این شرایط ضروری است همه سپرده گذاران وجوه خود را از بانك آینده خارج كنند تا از دادن بهانه به بانك مركزی و دولت در ایجاد تورم مجدد جلوگیری شود و چهره واقعی عاملان بزرگترین اختلاس تاریخ ایران برای همه آشكار و در تاریخ ایران ثبت شود. هنوز فرصت باقی است و با خروج سریع سپرده ها از بانك آینده، هم خود مالباخته نشویم و هم بزرگترین توطئه اقتصادی علیه هموطنان خود را خنثی كنیم.

سعید لیلاز سوپاپ اطمینان اختلاسگران