رفتن به محتوای اصلی

رئیسی فاسدتر از روحانی !

زمین‌خواری و دزدی نماینده رئیسی در شهرستان مهاباد
زمین‌خواری و دزدی نماینده رئیسی در شهرستان مهاباد
posted onAugust 29, 2021
noدیدگاه

بنا به گزارش رسیده، «توفیق رهبر» عضو مخبر اطلاعات و مسئول ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی با پرداخت رشوه به اعضای فاسد شورای قبلی شهر مهاباد و تبانی با دادستانی شهرستان، حدود ۲ هکتار زمین بکر میدان فوتبال با ارزش بیشتر از ۳۵۰ میلیارد تومان را در وسط شهر مهاباد به نام «باغ اسماعیل آقا» تصاحب کرده است. توفیق رهبر زمین فوتبال چمن مصنوعی باغ اسماعیل آقا متعلق به شهرداری را که مورد استفاده شهروندان و ورزشکاران مهاباد بود، با استفاده از رانت و فساد در شهرداری و شورای شهر و رشوه به دادستانی قلع و قمع و تصاحب کرده است. 

این زمین خواری به ارزش بیش از ٣۵٠ میلیارد تومان توسط یکی از نماینده‌های رئیسی نشان می‌دهد که فساد در دولت نامشروع کنونی به مراتب گسترده‌تر و بیشتر از دولت فاسد روحانی است.

 به پاس خدمات توفیق رهبر عضو فعال اطلاعاتی به ابراهیم رئیسی، علاوه بر آنکه رانت زمین‌خواری داده شده، وعده داده اند این عنصر مزدور را به ریاست آموزش و پرورش مهاباد برسانند.

وظیفه جوانان و به ویژه ورزشکاران مهابادی است که از این زمین خواری توفیق رهبر جلوگیری کنند.