Skip to main content

آماده‌باش اطلاعات ناجا برای سرکوب معلمان

آماده‌باش اطلاعات ناجا برای سرکوب معلمان
posted onFebruary 24, 2022
nocomment

در پی تجمعات قانونی و حق‌طلبانه فرهنگیان و معلمان زحمتکش در استان‌های مختلف کشور در اعتراض به سال‌ها وعده‌های دروغین مجموعه حاکمیت و عدم تحقق مطالبات برحق و قانونی معلمان، اطلاعات ناجا مسئول شناسایی، برخورد و سرکوب معلمان معترض شد.

 به گزارش آواتودی، در همین راستا شورای امنیت کشور برای سرکوب این اعتراضات، دستورات ویژه‌ای را خطاب به اطلاعات ناجا صادر کرده است.

در این دستورالعمل که محتوی آن به دست آواتودی رسیده است، اطلاعات ناجا باید تمرکز ویژه بر روی اجتماعات معلمان در استان‌های مختلف کشور، به ویژه استان‌های کردستان، آذربایجان شرقی، فارس، سیستان و بلوچستان و گلستان داشته و نسبت به شناسایی لیدرهای این تجمعات اقدام نماید.

همچنین اطلاعات ناجا گزارشی را تهیه و برای سران فاسد جمهوری اسلامی ارسال کرده و در آن مدعی شده است: تاکنون در ۳۰ استان و  ۱۰۷ شهر تجمعات فرهنگیان شکل گرفته است که نیروی انتظامی ۲۱۰ تن از لیدرهای این تجمعات را شناسایی و ۱۱ نفر از آنها بازداشت شده‌اند.

در این برآورد اطلاعاتی ذکر شده است که سمت و سوی شعارهای تجمعات به سوی رئیسی و سایر ارکان اصلی جمهوری اسلامی سوق پیدا کرده است.